afloop

De nieuwe salarisschalen per 1 juli van de CAO Kinderopvang 2020-2021 treden in werking.

Het salaris stijgt met 3 % en 0,36 % omzetting vitaliteitsbudget, dus in totaal 3,36%

Tijd tot dit moment :

Duidelijke informatie over de Kinderopvang