De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de groepssamenstelling en de maximale groepsgrootte.

Duidelijke informatie over de Kinderopvang