Hoofdpunten kinderopvangtoeslag

 Voor de kinderopvangtoeslag zijn er een aantal maxima. Bijvoorbeeld het maximum uurtarief, maximum aantal uur kinderopvang etc. Hieronder treft u een opsomming aan.

Bij de kinderopvangtoeslag krijgt u een maximum uurtarief aan vergoeding, ook al rekent de kinderopvanginstelling een hoger tarief. Dit hogere tarief is voor uw eigen rekening.

0
Uurtarief KDV 0-4 jaar / 2020
0
Uurtarief BSO 4-13 jaar / 2020
0
Uurtarief Gastouderopvang / 2020
0
Uurtarief KDV 0-4 jaar / 2019
0
Uurtarief BSO 4-13 jaar / 2019
0
Uurtarief Gastouderopvang / 2019

Het aantal uren kinderopvang per maand wat voor vergoeding in aanmerking komt is maximaal :

0
Maximaal aantal uur te declareren

Het maximum aantal uren kinderopvang waar u voor de kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is gebaseerd op de verhouding met het aantal arbeidsuren per jaar.  Deze is (tov van uw aantoonbare arbeidsuren). 

Voor een volledig overzicht : kinderdagverblijfbuitenschoolse opvang.

0 %
Kinderdagverblijf 0-4 jaar
0 %
Buitenschoolse opvang 4-13 jaar

De kinderopvangtoeslag is gebaseerd op de hoogte van het inkomen. Als u voldoet aan de voorwaarden is de minimale vergoeding van de kosten kinderopvang (gebaseerd op maximum uurtarieven) als volgt : 

(Volledige tabel kinderopvangtoeslag treft u hier aan)

0 %
Bij eerste kind
0 %
Bij tweede en volgende kinderen