Maximum uren

Maximum uren

De uren voor kinderopvangtoeslag zijn gebonden aan een maximum. Per maand mag u per kind niet meer dan 230 uur aan kinderopvangtoeslag aanvragen, ook al factureert de kinderopvangorganisatie meer dan 230 uur.

Kinderdagverblijf

Dit speelt voornamelijk bij opvang bij een kinderdagverblijf (0-4 jaar). Buiten dit maximum van 230 uur per maand geldt natuurlijk ook nog de verhouding met uw arbeidsuren. Om recht te hebben op 230 uur kinderopvangtoeslag dient de (minstwerkende) toeslagpartner 38 uur per week (aantoonbaar) te werken. Uiteraard dient u ook zoveel uur gefactureerd te krijgen door de kinderopvangorganisatie.

Factureert deze meer dan 230 uur per maand, dan betaald u de uren boven de 230 uur per maand altijd zelf.

Buitenschoolse opvang

Het maximum van 230 uur speelt niet echt bij buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Allereerst zou u als (minstwerkende) toeslagpartner circa 76 uur per week (aantoonbaar) moeten werken. Daarbij zou het betekenen dat uw kind bijna volledig wordt opgevangen, buiten de schooltijden maar ook in het weekend.

Volgt u ons al op Facebook ?