Tabel kinderopvangtoeslag

Tabel kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang, als u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage.

Jaarlijks wordt een tabel kinderopvangtoeslag vastgesteld. Met hulp van deze tabel is het mogelijk de tegemoetkoming in de kinderopvangtoeslag te berekenen.

Het inkomen in de tabel wordt jaarlijks geïndexeerd met een door de overheid vastgesteld percentage. Globaal loopt dit % vaak mee met de verwachte loonstijgingen. Als uw inkomen met gelijke tred stijgt blijft u hetzelfde aandeel in de kosten van de kinderopvang ontvangen.

De overheid kan ook besluiten de percentages te verhogen, hierdoor ontvangt u een hogere bijdrage.

De jaartabellen kinderopvang treft u hier aan.