Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2018-2019

Ben jij tevreden met het Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2018-2019? (zie verderop deze pagina)

Ben jij tevreden met Onderhandelingsresultaat CAO Kinderopvang 2018-2019

  • Ja (70%, 16 Stemmen)
  • Nee (30%, 7 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 23

Laden ... Laden ...

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe Cao Kinderopvang.

Een korte weergave van enkele hoofdpunten uit het bereikte onderhandelingsresultaat:

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Loonsverhoging
De bedragen van de salarisschalen worden als volgt verhoogd: 2,25% per 1 juli 2018 en 3,0 % per 1 januari 2019. Daarnaast krijgen medewerkers die op 1 juli 2018 in dienst zijn in die maand een eenmalige uitkering van € 185,00 bruto naar rato van de omvang van het dienstverband.

Afspraken over niet-groepsgebonden uren
Mede met het oog op verhoging van de kwaliteit in de kinderopvang hebben cao-partijen afgesproken om de al bestaande cao-bepaling over niet-groepsgebonden werkzaamheden aan te passen. Er wordt verduidelijkt wat verstaan wordt onder niet-groepsgebonden uren. Ook wordt opgenomen dat alle werkgevers vanaf 1 januari 2019 ten minste 37,5 uur per fte per jaar per vestiging ter beschikking moeten stellen voor niet-groepsgebonden uren. Werkgevers kunnen zelf bepalen hoe zij deze uren op de vestiging verdelen (dus geen individueel recht van medewerkers).

Daarnaast wordt in 2018 gestart met een onderzoek naar niet-groepsgebonden uren, waarin onder andere wordt gekeken naar alternatieven voor een uniforme regeling. Voor zover het onderzoek tot overeenstemming leidt, wordt de regeling in 2020 aangepast aan de onderzoeksresultaten. Anders blijft de regeling van 2019 gelden.

Afspraken over flexibele inzet van medewerkers
Cao-partijen hebben ook afgesproken om meer duidelijkheid te creëren over de mate waarin medewerkers flexibel ingezet kunnen worden. Daartoe wordt in de cao onder meer een staffel geïntroduceerd.

Als een medewerker:

  • 1 dag per week werkt, moet hij/zij maximaal 2 dagen per week beschikbaar zijn;
  • 2 dagen per week werkt, moet hij/zij maximaal 3 dagen per week beschikbaar zijn;
  • 3 dagen per week werkt, moet hij/zij maximaal 4 dagen per week beschikbaar zijn
  • 4 dagen per week werkt, moet hij/zij maximaal 5 dagen per week beschikbaar zijn.

Deze staffel geldt voor medewerkers die werken in de hele dagopvang, exclusief medewerkers met een nul-urencontract of een min/max-contract. De staffel is van overeenkomstige toepassing op de BSO, met uitzondering van schoolvakanties en studiedagen.

Vervolg
De cao-partijen moeten het bereikte onderhandelingsresultaat nog voorleggen aan hun leden.

Lees hier het volledige onderhandelingsresultaat.