Begrijpt de vakbond wel iets van deze wereld ?

Medio mei heeft vakbond FNV aan veel kinderopvangorganisatie een brief per mail verzonden over de naleving CAO Kinderopvang. In de brief wordt de organisatie beschuldigd van het niet correct nakomen van de jaarurensystematiek. Men heeft overigens niet de moeite genomen om de brief te adresseren.

De FNV heeft deze brieven verzonden aan organisaties waarvan leden van de FNV bij een petitie hebben aangegeven dat de organisatie de jaarurensystematiek niet correct zou toepassen.  Nu is toch bij veel medewerkers niet bekend of er wel of niet de jaarurensystematiek wordt gevolgd.

Kennis over cao kinderopvang

Uit de uitslagen van de kennisquiz over de cao kinderopvang blijkt dat de kennis over de cao te wensen overlaat. Na 1141 inzendingen is de score slechts 3,8 van de 10 vragen goed. In schooltermen : een vette onvoldoende.

Tijdelijke contracten

Uit een artikel op 26 mei blijkt de FNV ook niet te begrijpen dat er tijdelijke contracten niet worden verlengd. We citeren :

Contracten niet verlengd

Op veel kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn vanaf 16 maart kinderen van ouders uit cruciale beroepen opgevangen. Toch geeft 17% aan dat tijdelijke contracten niet zijn verlengd. ‘Voordat deze crisis uitbrak waren er grote personeelstekorten in de sector. Dan is het onbegrijpelijk dat je medewerkers met een tijdelijk contract in deze onzekere tijd laat gaan’, vindt Van Leiden.  (einde citaat)

Serieus ?

Lezen de bestuurders bij de FNV niet de kranten ? Heeft men enig idee wat het betekent om de exploitatie van een bedrijf te continueren?

We leggen voor de zekerheid nog de situatie uit.

  • Kinderopvangorganisaties zijn over het algemeen minder solvabel dan het MKB;
  • De rendementen in de kinderopvang zijn over het algemeen lager dan in het MKB (rond de 4%);
  • De kinderopvang heeft al enkele jaren te maken met sterk stijgende (personeels)kosten, o.a. door wet IKK), de rijksoverheid indexeert de maximum uurtarieven slechts minimaal. Om niet de kinderopvang te duur te maken voor ouders kunnen niet alle werkelijke kosten in de tarieven verwerkt worden;
  • Kinderopvangorganisaties moeten over periode 16 maart tot en met 10 mei een gedeelte van de omzet terug betalen. Voor een deel van de organisaties is dit gedeelte het verschil tussen het behalen van winst en het lijden van verlies.
  • De kinderopvangbranche krijgt als gevolg van de cao kinderopvang 2020 midden in een crisistijd een zeer zware loonsverhoging van 5 % voor de te kiezen, die ook nog met terugwerkende kracht moet worden betaald. Deze cao is afgesloten in het tijdperk toen de bomen nog tot in de hemel groeiden;
  • De kinderopvangbranche krijgt te maken met een terugloop in de omzet, zo waren er in april 160.000 minder mensen met werk. Verlies van werk betekend ook opzegging van kinderopvangcontracten;
  • Het percentage mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk is in april verder gedaald naar 67,9. In maart was de arbeidsparticipatie 69,1 procent. In januari en februari piekte de arbeidsparticipatie nog met 69,3 procent. Daling van arbeidsparticipatie betekend ook opzegging van kinderopvangcontracten;

Dus FNV : ja, het is een onzekere tijd, maar het is zeker dat kinderopvangorganisaties een zware tijd mee gaan maken (net als de rest van de Nederlandse bedrijven). En om ervoor te zorgen dat men de dip kan overleven zullen er maatregelen genomen worden.  De 5 % loonsverhoging kan gecompenseerd worden met 5 % minder uren inzet, dus vermindering van contracten of afscheid van tijdelijke contracten.  Dat is niet onbegrijpelijk toch ?

En dan hebben we het nog niet over de verwachte daling van de omzet. Ook dat zal gecompenseerd moeten worden.

Als de FNV dat niet begrijpt, dan hebben ze toch wel heel veel gemist. In ieder geval ook het gegeven dat je een crisis alleen samen als werkgevers en werknemers kan overleven, niet alleen door te nemen.

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.

Registreer hier uw account.

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.