Update 15-04-2020 : zie Compensatieregeling : eindelijk meer duidelijkheid

Op 20 maart werd de compensatie regeling eigen bijdrage kinderopvang aangekondigd door de rijksoverheid en de diverse brancheorganisaties.(De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), BOinK etc). Inmiddels zijn we op 7 april aangekomen en weet nog niemand wat de bedoeling is.

In het nieuwsbericht van de overheid d.d. 20 maart 2020 staat : De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3.500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. 

Nu was er al de nodige weerstand en scepsis uit de praktijk om dit op deze manier uit te voeren, de enige organisatie die weet hoe hoog de eigen bijdrage is, is de Belastingdienst. Inmiddels blijkt dat (op 7 april) de FAQ’s stilletjes is aangepast met : Een van opties is dat de compensatie van de eigen bijdrage van ouders wordt overgemaakt naar de ongeveer 4.000 kinderopvangorganisaties. Nu wordt normaal de nieuwe uitleg in de FAQ geel gearceerd. Bijzonder dat men het hier vergeet te doen.

Nu staat in de Kinderopvangtotaal dat volgens BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma dit ook niet de bedoeling is/was ‘Op dit moment is niet de keuze gemaakt om dit geld naar de kinderopvang over te maken, die het doorbetalen aan ouders.’. Dit terwijl de website van BOinK dit wel steeds heeft gemeld. Blijkbaar kent de heer Jellesma niet de content van zijn eigen website ?

Uitbetaling compensatie

Wat ook nog interessant is, in de FAQ staat : De bedoeling is dat kinderopvangorganisaties eind april, nadat zij de compensatie hebben ontvangen, de ouders terugbetalen.

Serieus? Dus binnen een week of drie moeten de kinderopvangorganisaties bij 800.000 kinderen de eigen bijdrage opvragen, berekenen, verwerken, declareren bij Belastingdienst en de uitbetaling verwerken naar de ouders. De brancheorganisaties hebben wel heel veel vertrouwen in de kinderopvangorganisaties, of een gebrek aan realiteitszin?  Wij weten het niet.

Duidelijkheid

Ouders en kinderopvangorganisaties willen deze week duidelijkheid, zodat het consumentenvertrouwen in de kinderopvang blijft. Dat gaat op deze manier niet bereikt worden door de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Voor een meer praktisch plan verwijzen wij graag naar ons voorstel.

Hebben de brancheorganisaties BK en BMK zorgvuldig de branche kinderopvang vertegenwoordigt ?

Bekijk resultaten

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.      Registreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.