Compensatieregeling : eindelijk meer duidelijkheid

Eindelijk meer duidelijkheid over de compensatie eigen bijdrage!  De compensatie gaat via de Rijksoverheid ! Dat blijkt ook uit de vandaag bijgewerkte vraag en antwoord van de Rijksoverheid.

Voor wie is de compensatie bedoeld?     

Voor ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu door blijven betalen. Dit geldt zowel bij gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, als gastouderopvang.  

De compensatie geldt voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en daarbij een eigen bijdrage betalen. Zij ontvangen de compensatie via de Rijksoverheid. 

Het geldt ook voor ouders die een eigen bijdrage betalen voor deelname van hun kinderen aan voorschoolse educatie of aan kortdurend peuteraanbod. Of die een eigen bijdrage betalen voor gebruik van kinderopvang waarbij de ouder een sociaal-medische indicatie heeft (SMI). Dit loopt via de gemeente.  De gemeenten zullen de ouders hiervoor compenseren en ontvangen hiervoor middelen van de Rijksoverheid.

De compensatie geldt óók voor ouders in cruciale beroepen.  Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. De overheid compenseert de eigen bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag tot de maximum uurprijs.

Bij de kinderopvangtoeslag wordt dezelfde (wettelijk vastgelegde) maximum uurprijs gehanteerd.  Voor uurtarieven die bóven de maximum uurprijs uitkomen, hebben sectorvertegenwoordigers BK en BMK de intentie uitgesproken dat kinderopvangorganisaties dit deel compenseren aan ouders.

Hiermee is een einde gekomen aan het onrealistische plan wat opgenomen was in de intentieverklaring welke door  de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) was ondertekend. Helaas heeft het gebrek aan praktische kennis van de brancheorganisaties veel tijdsverlies opgeleverd.

Het besluit zal waarschijnlijk binnen enkele dagen definitief zijn volgens de Rijksoverheid.

Hebben de brancheorganisaties BK en BMK zorgvuldig de branche kinderopvang vertegenwoordigt ?

Bekijk resultaten

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.      Registreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.