Je bekijkt nu Factcheck redenen FNV Kinderopvang : wat klopt er nu van?

Factcheck redenen FNV Kinderopvang : wat klopt er nu van?

De vakbond FNV Kinderopvang heeft een hogere looneis dan CNV Kinderopvang en het aanbod van de werkgeversorganisaties BK, BMK en BVOK. Of en welke looneis de werknemers “verdienen” laten we in het midden, maar de kosten moeten ook terugverdiend worden door de werkgevers. Aan een verlieslijdend bedrijf heeft niemand wat, de werkgevers niet maar zeker ook de werknemers niet.

Nu heeft volgens FNV Kinderopvang de kinderopvang dezelfde inkomsten met minder lasten. Kloppen deze redenen een beetje ?

Citaat FNV Kinderopvang :

Zelfde inkomsten, minder lasten

De overheid heeft de kosten van ouders gecompenseerd en dus hebben werkgevers nagenoeg dezelfde inkomsten behouden. Inmiddels zijn ook alle kinderopvang- en BSO-locaties weer open. Van Leiden: ’Wel hebben werkgevers minder uitgegeven aan bijvoorbeeld uitzendkrachten, eten, luiers, water, gas en licht. De werkgevers hebben dus geen enkele reden om deze onmisbare opvangmedewerkers niet tegemoet te komen in hun wensen.’   

Een opsomming :

Inkomsten

De overheid heeft zo goed als mogelijk de eigen bijdrages aan de ouders gecompenseerd, waardoor ouders (over het algemeen) het contract niet hebben opgezegd. Nu werd er geen directe steun betaald aan de kinderopvangorganisaties, maar aan de klanten (=ouders). De inkomsten van de kinderopvangorganisaties hebben te maken gehad met:

 • Kinderopvangorganisaties is gevraagd het gedeelte boven het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag te vergoeden (dus minder inkomsten).
 • Tijdens lockdown was het niet mogelijk extra opvangdagen (of vakantie-opvang) aan te vragen of te factureren (dus minder inkomsten).
 • Tijdens lockdown zijn over het algemeen het aantal nieuwe inschrijvingen terug gelopen, ouders hadden vaak een afwachtende houding totdat opvang weer open was. (minder inkomsten, omzetverlies wordt niet ingehaald).
 • Tijdens lockdown zijn (met name bij BSO) toch contracten opgezegd of verminderd wegens het thuiswerken of omdat de kinderen vanwege de leeftijd (groep 7 en 8 kinderen) eerder zelfstandig thuis werden gehouden en blijven (minder inkomsten).
 • Sluiting van groepen (of locaties) wegens coronabesmettingen. Hierdoor geen extra opvang omzet en/of compensatieregelingen voor ouders. (mogelijk minder inkomsten)

Zeker bij de BSO’s zijn in meeste gevallen de omzetten gedaald, ook na de lockdown. Met opzeggen werd soms gewacht tot de compensatie bekend was.

Daling van omzet is niet altijd gelijk daling van personeelskosten omdat voldaan moet worden aan de BKR. (Bij 18 kinderen heb je 2 PM nodig, bij 12 kinderen heb je nog steeds 2 PM nodig, dus omzetdaling 33,33 %, maar daling personeelskosten 0 %)

De FNV-stelling dat werkgevers “nagenoeg dezelfde inkomsten hebben gehouden” is niet echt steekhoudend.

Lasten

Er zullen zeker wat lasten gedaald zijn, maar ook gestegen. We nemen de kosten door:

 • Uitzendkrachten : deze zullen zeker minder ingezet zijn. (dus minder lasten).
 • Luiers: deze zullen ook zeker minder gebruikt zijn. De inkoop van luiers is meestal minder dan 1 % van omzet (dus minder lasten voor kinderdagverblijven).
 • Eten : deze zullen ook minder ingekocht zijn. Deze post betreft meestal ook maar een zeer beperkt % van de kosten. Overigens kan door lagere inkoopvolume soms minder efficiënt worden ingekocht, kunnen er hogere bezorgkosten zijn of is er meer verval van etenswaren. (maar dus wel minder lasten).
 • Water : een grote kinderopvanglocatie zal rond de 600m3 water per jaar afnemen, de kosten hiervoor bedragen circa € 1.250. Misschien is de besparing dus 25 m3 , “besparing” van circa € 50 voor een locatie. (strikt genomen minder lasten, maar verwaarloosbaar)
 • Gas : meeste locaties zijn open geweest tijdens de lockdown, dus moest gewoon de verwarming aan. Als de ruimtes gevuld met minder kinderen dat de verwarming langer aanstaat en dus meer gas nodig heeft om die half lege ruimtes te verwarmen (dus mogelijk zelfs meer lasten)
 • Elektra : er zullen mogelijk iets minder apparaten (zoals laptops) hebben aangestaan. Maar voor 5 kinderen heb je net zo veel licht nodig als voor 20 kinderen. (geen of verwaarloosbaar)

Waar je FNV Kinderopvang dan niet over hoort :

 • Fors hoger ziekteverzuim kosten en de kosten niet inzetbaar omdat medewerkers in afwachting waren van testresultaten. (dus meer lasten, ook na de lockdown)
 • Inkoop van mondkapjes ontsmettingsmateriaal en dergelijke (dus meer lasten)
 • Extra inzet voor regelmatig wijzigende procedures, communicatie, aanleggen routes etc (mogelijk meer lasten)
 • Tijdens de lockdown is het mogelijk geweest dat betalingsgedrag van ouders is verslechterd, zeker indien deze werkloos werden, of minder uren als ZZP’er kon werken. (meer incassokosten of mogelijk daling inkomsten)

De FNV-stelling dat werkgevers “minder lasten hebben” is niet echt onderbouwd en wel heel kort door de bocht.

Oproep aan ouders

De FNV doet ook een oproep aan ouders om in actie te komen en berichten aan de werkgevers te sturen.  De vraag is of ouders bereid zijn om in hun eigen vingers te snijden. Als de werkgevers gehoor geven aan de oproep van de ouders gaan ze zelf veel meer betalen.

Rond de 65 % van de KDV-tarieven en 87 % van BSO-tarieven liggen boven het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag. Met een zeer geringe indexering in 2022 (0,51 %) kan een loonstijging van maximaal circa 0,75 % gedekt worden.  De looneis FNV van 5% + overige kostenverhogende maatregelen zou dan leiden tot een indexering van 3-4 % in de kinderopvang.

Gevolg : fors stijgende eigen bijdrages voor de ouders waardoor deze slechter betaalbaar wordt. (dus negatief voor ouders zelf, voor de omzet van de kinderopvangorganisaties en dus ook voor de werknemers).

De indexering van de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag staan volledig los van de cao kinderopvang, dit heeft de Rijksoverheid al eerder laten weten. Werkgevers hebben totaal geen invloed op deze tarieven voor de KOT.

Voor een betere kinderopvangbranche (werkgevers en werknemers) zou het veel zinvoller zijn de ouders op te roepen om actie te ondernemen richting de rijksoverheid. Laat de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag gelijk lopen met de harde werkelijkheid en corrigeer deze ook met de werkelijke kostenstijgingen van o.a. Wet IKK.

Misschien moet de FNV Kinderopvang zich toch iets beter verdiepen in de branche kinderopvang.

Zijn de eisen van de FNV goed voor de kinderopvangbranche (werkgevers + werknemers) als geheel ?

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.