Groot gedeelte wensen CAO Kinderopvang gehonoreerd

Op de vraag wat de grootste wens was voor de cao Kinderopvang 2020 was het eindresultaat als volgt

Wens Aantal %
Loonsverhoging 299 35,14%
Eindejaarsuitkering 217 25,50%
Lagere BKR (minder kinderen per PM) 103 12,10%
Minder werkdruk 63 7,40%
Kortere werkdagen 35 4,11%
Extra taakuren 34 4,00%
Anders dan hier genoemd 30 3,53%
Minder administratieve taken 27 3,17%
Seniorenverlof 24 2,82%
Meer verlofuren 19 2,23%
Totaal 851 100,00%

 

Blijkens het principe akkoord voor de CAO Kinderopvang 2020-2021 is er in ieder geval voldaan aan circa 64 % van de wensen, namelijk loonsverhoging, eindejaarsuitkering en extra taakuren. Hiermee is toch een groot gedeelte van de wensen in de basis gehonoreerd. (download hier [download id=”552555″] )

Niveau wensen

Nu ligt het niveau van de wensen vaak veel hoger dan dat realistisch haalbaar is, zo wensen sommige respondenten 8 % eindejaarsuitkering, zoals dit in de CAO Welzijn het geval was. Dit zou voor veel organisaties simpelweg niet te betalen zijn.  Alhoewel de branche zelfstandig is, wordt deze ook zeer sterk beïnvloed door overheidsbeslissingen (zoals vaststelling maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag). Een te groot verschil in uurtarieven heeft meestal tot gevolg dat de omzet afneemt en ouders eerder kiezen voor informele kinderopvang (buren, familie etc). Hier hebben niet alleen de werkgevers last van, ook de werknemers! (lees ook dit artikel)

Primair onderwijs

Ook wordt door respondenten soms verwezen naar de cao primair onderwijs. Alhoewel er overlappingen zijn in werkzaamheden, is de cao primair onderwijs meestal voor HBO- gediplomeerden, terwijl in de kinderopvang dat grotendeels MBO-gediplomeerden zijn.

Loonstijgingen

De salarisverhoging uit het principe akkoord van 3 % ligt zeer in lijn met de cao’s die recent zijn afgesloten, voeg je daarbij de eindejaarsuitkering van 2 % (dus stijging in 2020 van 5 %) dan is deze stijging zeer fors te noemen, zeker in vergelijk met de meeste cao’s.

Op de vraag of men tevreden is het met onderhandelaarsakkoord zegt nu 51 % dat te zijn, 47,7 % niet en 1,3 % heeft geen mening ingevuld.

Zelf een blog plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regelsRegistreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

Duidelijke informatie over de Kinderopvang