Heeft u al compensatie ontvangen van uw kinderopvangorganisatie ?

Door de brancheorganisaties BK en BMK is een intentieverklaring gesloten met de overheid waarbij de leden van deze werkgeversorganisaties worden opgeroepen om een compensatie te betalen. Dit betreft het gedeelte van het uurtarief wat boven het maximum voor de kinderopvangtoeslag ligt terug te betalen. Deze bedragen voor 2020:

Nu zijn niet alle werkgevers in de kinderopvang aangesloten bij deze twee brancheorganisaties, maar lid van bijvoorbeeld de BVOK of van geen enkele brancheorganisatie. Er is dus geen wettelijke verplichting, hoogstens een morele verplichting.

Vanaf 20 juni kunt u inloggen bij de SVB om te zien op hoeveel vergoeding u recht heeft vanuit de overheid. Deze zal dan eind juni / begin juli worden uitbetaald.

Heeft uw kinderopvangorganisatie al (een vorm van) compensatie geboden voor de periode 16 maart tot 11 mei ?

Kent u andere ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen? Nodig deze uit om ook mee te doen aan dit onderzoek.

Heeft uw kinderopvangorganisatie al compensatie aangeboden voor het gedeelte boven het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag ?

Bekijk resultaten

Duidelijke informatie over de Kinderopvang