Tot aan de coronacrisis hadden veel branches een personeelstekort en was de arbeidsmarkt erg krap. De economie was aan het groeien, net zoals de stijgingen bij de nieuw afgesloten cao’s. In 10 jaar tijd waren deze niet zo hoog geweest.

Ook de branche kinderopvang had een groot tekort aan personeel, met een vacaturegraad van 48 (vacatures per 1.000 banen) behoorde de branche tot de top van de branches met personeelstekorten.

Hoe anders zal het zijn nadat de coronacrisis voorbij is en in Nederland weer “normaal” is. Zover dit niet permanent is aangepast.

De branche kinderopvang wordt momenteel behoorlijk uit de wind gehouden, toch zijn er een aantal gevaren die op de loer liggen. Zo behoort de branche kinderopvang niet tot de meest solvabele (financieel gezonde) en meest winstgevende branches. Het rendement (de winst) bij de branche is vrij laag, terwijl er steeds geïnvesteerd moet worden door de veranderende wetgeving.

Risicofactoren

In de komende periode zijn er een aantal risicofactoren.

  • Terugbetaling eigen bijdrage kinderopvang boven maximum uurtarief kinderopvangtoeslag

In veel gevallen liggen de uurtarieven boven de maximum uurtarieven kinderopvang. De reden hiervoor is heel simpel : de rijkoverheid indexeert niet de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag (=KOT) met de werkelijke kostenverhogingen. Om te overleven hebben de kinderopvangorganisaties geen keus. Het terugbetalen van de eigen bijdrage boven het uurtarief KOT is voor een deel van de kinderopvangorganisaties het verschil tussen winst en verlies. Het percentage omzet wat men terug moet betalen ligt ergens tussen 0 en 15 %.

  • Toepassing CAO Kinderopvang 2020-2021

Er is in de “goede” tijd een principe akkoord bereikt waarbij de bruto salarissen in 2020 met 5 % stijgen (3 % bruto loon en 2 % eindejaarsuitkering). Dit terwijl bij de tariefaanpassing over 2020 hier geen rekening mee is gehouden. Indien deze in juli algemeen verbindend wordt verklaard kan dat een probleem opleveren voor organisaties. De winstmarge wordt dan verder onder druk gezet en kan verliezen op gaan leveren.

  • Gevolgen coronacrisis

Als de kinderopvang weer normaal kinderen mogen opvangen, vervalt ook de compensatieregeling eigen bijdrage. De kosten van de kinderopvang is dan weer voor de ouders zelf. De ouders die hun baan verloren zijn; of minder uren werken; zullen dan binnen 3 maanden de kinderopvang moeten opzeggen (of aantal dagen moeten verminderen). Dit gaat dus omzet schelen. Hoe groot de daling is valt moeilijk in te schatten, maar zou kunnen oplopen naar circa 15 % of mogelijk hoger.

De combinatie van deze factoren zullen tot gevolg hebben dat organisaties maatregelen moeten nemen en minder uren kunnen aanbieden aan de medewerkers. Dit om te voorkomen dat ze diep in de problemen komen of faillissement moeten aanvragen.

Het personeelstekort in de branche zal daarbij zeker minder worden. Mogelijk verdwijnt deze helemaal.

Wat is volgens jou het beste scenario voor de branche kinderopvang (dus werkgevers EN werknemers)

Bekijk resultaten

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.      Registreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.