Hoe zit het nu met de CAO Kinderopvang 2020 – 2021 ?

Hoe zit het nu met de CAO Kinderopvang ? Goede vraag. De werkgevers- en werknemerspartijen hadden een principe-akkoord bereikt waar een forse salarisverhoging was overeengekomen, namelijk zo’n 5 %.  De cao is nog niet algemeen bindend verklaard, dus is er nog steeds een cao-loze periode.

Invoering nu van de cao zou kinderopvangorganisaties en daarmee ook de werknemers in de problemen kunnen brengen. We leggen het uit.

Resultaten kinderopvang

Zoals iedere branche dient een organisatie winst te maken om te kunnen overleven. Een bedrijf heeft winst (en een goede cash flow) nodig om te kunnen voortbestaan. Zonder een positief resultaat kan een onderneming geen schulden aflossen, investeringen doen of reserves opbouwen voor slechtere tijden. De resultaten in de kinderopvang liggen gemiddeld rond de 3 a 4 %.  Dit is lager dan in het normale bedrijfsleven.

Financieel gezond

De solvabiliteit van een onderneming geeft een beeld of een bedrijf financieel gezond is. Een uitkomst van 25 tot 40 % wordt wel beschouwd als een normaal minimum.  Volgens het sectorrapport van het Waarborgfonds Kinderopvang is de gemiddelde solvabiliteit in de branche circa 20,8 %. Dit is lager dan in het normale bedrijfsleven. De kinderopvangbranche is dus minder goed in staat om “klappen” op te vangen. Met name de kleinere organisaties zijn financieel minder solvabel.

Invloed Rijksoverheid

Alhoewel de kinderopvang een zelfstandige branche is, heeft de overheid veel invloed op de wet- en regelgeving en de financiële resultaten in de branche. Aanpassing van de hoogte van de kinderopvangtoeslag heeft gevolgen voor de omzetten in de branche (positief of negatief).

Jaarlijks indexeert de overheid het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. De bedoeling is dat de kostenstijgingen (zoals door o.a. cao stijgingen en de gevolgen Wet IKK) worden gecompenseerd. In de praktijk is de indexering bij de uurtarieven kinderopvangtoeslag veel lager dan de werkelijkheid. Zo ook voor het jaar 2020, de overheid heeft geïndexeerd met 1,89 %, de branche gemiddeld met 3,6 % terwijl de werkelijke kostenstijging tegen de 5 % aanloopt. Dat is dus niet bevorderlijk voor het behalen van een goed resultaat. De tarieven bij een kinderopvangorganisatie aanpassen heeft tot gevolg dat deze te duur kan worden voor ouders, waardoor die besluiten andere opvang of informele opvang te zoeken.

Gevolgen corona crisis

De branche wordt tijdens de corona crisis redelijk beschermd, maar toch zijn er de nodige gevaren. Zo voorziet de compensatieregeling eigen bijdrage erin dat de organisaties het verschil compenseren wat boven het maximum uurtarief ligt. Dit kost organisaties dus geld, variërend van 0 % tot bijna 15 % van de omzet over minimaal 6 weken. Voor sommige organisaties is dit het verschil tussen winst hebben of een verlies maken.

De verwachting is dat de branche te maken krijgt met een daling van de omzet, doordat ouders bijvoorbeeld werkeloos raken en dus (na 3 maanden) geen recht meer hebben op kinderopvangtoeslag. Bij de crisis 2011-2015 verloor de branche circa 25 % omzet verspreid over deze jaren. Nu zal dat waarschijnlijk in een korte tijd (paar maanden) een behoorlijke daling plaats vinden van de omzet, mogelijk rond de 15%.

Maatregelen

De kinderopvangorganisaties moeten dus maatregelen nemen om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Als deze nu en een deel omzet moeten terugbetalen EN de cao stijging met terugwerkende kracht invoeren EN de omzetdaling krijgen zullen er organisaties failliet gaan en werknemers niets ontvangen.

Verantwoordelijk

De vraag of er iemand verantwoordelijk is voor de situatie is een lastige. Niemand (rijksoverheid, werkgevers of werknemers) kon rekening houden met deze coronacrisis of deze voorkomen. Deze crisis kent alleen maar “slachtoffers”. Werkgevers en werknemers zijn beide gebaat bij een financieel gezond bedrijf, waarbij iedereen krijgt wat men toekomt.

Het is dus wel heel belangrijk dat de Rijksoverheid bij de indexering van maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag 2021 deze eens aanpast aan de werkelijkheid zodat kinderopvangorganisaties ook hun medewerkers kunnen betalen waar deze recht op hebben.

Voor nu #staysafe #stayhealthy

Zie ook het artikel “Pedagogisch medewerker : wat kost jij ?”

Ben jij al lid van de Facebookgroep CAO Kinderopvang ?

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.      Registreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

Duidelijke informatie over de Kinderopvang