banen

Het CPB heeft recent cijfers bekend gemaakt waarbij een werkloosheid wordt verwacht van 7 % in 2021. Als die cijfers van CPB werkelijkheid worden (wat gelukkig niet altijd zo is) zou dit ook een verlies van banen in 2021 in de branche kinderopvang tot gevolg kunnen hebben. Ook alle andere branches zullen gevolgen hiervan voelen. Dit kan per regio ook sterk verschillen.

De kinderopvang richt zich op de opvang van kinderen waarvan de ouders werken. Een toename van de beroepsbevolking levert een toename op van het aantal kinderen bij de opvang. Toename van werkloosheid resulteert dus ook in een daling.

Daarbij nemen in tijden van crisis ook het aantal gemiddelde opvanguren per kind af. Onder andere omdat er minder uren gewerkt wordt, zoals door ZZP’ers, uitzendkrachten en dergelijke. Maar ook omdat ouders besparingen doorvoeren en het contract verminderen van bijvoorbeeld 3 naar 2 dagen.

Aantal werklozen

Jaarlijks stijgt de beroepsbevolking door de groei van het aantal inwoners. Bij een werkloosheidspercentage van 7%, betekend dat er circa 657.000 mensen werkeloos zijn, tegen circa 314.000 in 2019, zie onderstaande tabel.

Overzicht beroepsbevolking 2007-2021

JaarBeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolkingWerkzaamWerkloosheidspercentage
* 1000* 1000* 1000%%
20078524.58169.75354.595.8754.125
20088676.758359.7531796.353.65
20098743.58362.75380.7595.6254.375
20108712.758277435.5955
20118712.258278.75433.595.0254.975
20128845.58329.551694.1755.825
20138914.758267.25647.2592.757.25
20148872.58212.566092.557.45
201589088294614.2593.1256.875
20168941.58402.553993.9756.025
20179017.58580437.595.1754.825
20189124.58774.535096.153.85
201992678952.7531496.6253.375
202093298862.55466.45955
20219391.418734.02657.39937
Bron : CBS beroepsbevolking 2007 tm 2020 - 2020 en 2021 bewerkt

Aantal kinderen

Door toename van werkloosheid neemt het aantal kinderen af wat gebruikt maakt van de kinderopvang. Ten opzichte van 2019 kan dat aantal in 2021 met 37.000 teruglopen.

Aantal kinderen in de kinderopvang

JaarTotaalDagopvangBSO
2007573150357000252810
2008708860417990340170
2009782760440640396610
2010804580450240410610
2011836010458990431580
2012821450447720427770
2013774780416290409840
2014754600404270401170
2015764330406480408850
2016818190434220438930
2017878400465480471100
2018946470507040503700
2019985600522920528120
2020969024514125519238
2021948624503302508306
Bron : CBS formele kinderopvang - 2020 en 2021 bewerkt

Opvanguren

De kinderopvang rekent met opvanguren. In de loop der jaren zijn de gemiddelde opvanguren per kind behoorlijk aangepast, mede door maatregelen mbt tot de kinderopvangtoeslag. Na de vorige crisis begon in 2016 het aantal uren weer te stijgen tot gemiddeld 590 uur in 2019.  Bij toenemende werkloosheid zal deze weer afnemen, o.a. door besparingen van de ouders.

Jaar Totaal  Dagopvang BSO
2007 710 850 410
2008 750 900 460
2009 770 930 480
2010 760 930 480
2011 740 900 460
2012 680 850 410
2013 620 780 380
2014 580 730 360
2015 570 700 360
2016 560 700 360
2017 570 710 360
2018 580 710 370
2019 590 740 380
2020 580 710 370
2021 570 710 360

Bron : CBS Formele kinderopvang 2007-2019 – bewerkt 2020 en 2021

Omzet kinderopvang

Op basis van de bovenstaande cijfers en uitgaande van tarieven die gelijk zijn aan de geldende maximum uurtarieven is de omzet in de branche voor de formele kinderopvang als volgt:

Jaar Totaal Dagopvang BSO
2019  €       4.206.295.240  €       2.909.238.960  €       1.297.056.280
2020  €       4.060.794.147  €       2.795.682.259  €       1.265.111.888
2021  €       4.081.890.262  €       2.833.971.382  €       1.247.918.881

In deze berekening is geen rekening gehouden met de gastouders, maar daarbij zijn de werkelijke gebruikte uurtarieven liggen meestal hoger dan van de kinderopvangtoeslag. De uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag 2021 liggen circa 5,5 % hoger dan in 2019.  De omzet over 2021 zou met circa 21 miljoen stijgen ten opzichte van 2020 en met 124 miljoen afnemen ten opzichte van 2019.

Indien deze gecorrigeerd worden naar de uurtarieven ontstaat onderstaand beeld, waarbij de omzet in 2021 met € 337.000.000 daalt ten opzichte van 2019, oftewel een daling van gemiddeld 8 %.

Jaar Totaal  Dagopvang BSO
2019  €       4.206.295.240  €       2.909.238.960  €       1.297.056.280
2020  €       3.986.037.834  €       2.744.353.944  €       1.241.683.890
2021  €       3.869.268.730  €       2.686.578.071  €       1.182.690.659

Arbeidskosten

De arbeidskosten bedragen circa 62% over de opbrengsten (bron : CBS). Er zal dus circa € 209.000.000 minder aan arbeidskosten moeten worden uitgegeven door de branche. Gebaseerd op een FTE-loon van een gemiddeld pedagogisch medewerker is dat gelijk aan vermindering van circa 5.170 FTE in 2021 ten opzichte van 2019.

Nu werken in de kinderopvang de meeste medewerkers niet voltijds maar deeltijd. De daling van 5.170 FTE staat gelijk aan circa 8.000 medewerkers. Laten we hopen dat de werkelijkheid  en het herstel van de economie positiever uitvalt en de CPB het niet juist heeft.

Personeelstekort

Voor de coronacrisis werd door de branche kinderopvang uitgegaan van een stijgend personeelstekort van tussen de 5.300 en 8.900 medewerkers in 2022. Een niet ondenkbaar scenario is dat de afname van de banen het personeelstekort terug brengt tot nihil. Als dat het geval is, zou dat kunnen betekenen dat er per saldo weinig medewerkers echt hun baan verliezen,

Verantwoording

  • Voor 2020 veracht CPB een werkloosheidspercentage van 5 %. Bij het vergelijk is met name gekeken naar verschil tussen jaar 2019 en 2021.
  • Bovenstaande berekeningen zijn gemaakt op basis van cijfers van het CBS tot en met 2019. De gegevens over 2020 en 2021 zijn doorberekend.
  • Bij de tariefberekeningen is uitgegaan van de uurtarieven zoals gebruikt door de kinderopvangtoeslag, in werkelijkheid liggen deze meestal hoger.
  • Er is geen onderscheid gemaakt met de gastouderopvang, hier liggen de tarieven weer lager.
  • Uitgangspunt is dat de werkloosheid gelijkmatig verdeeld is. Er zijn scenario’s waarbij de daling van het aantal kinderen hoger of lager kan uitvallen. Indien de werkloosheid bijvoorbeeld toeneemt bij de beroepsbevolking met de leeftijd van ouder dan 45 zal dit een beperktere invloed op de kinderopvangbranche.
  • Regionaal kunnen er ook verschillen zijn, o.a. door aan- of afwezigheid branches waarbij meer of minder werkloosheid wordt verwacht.

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.

Registreer hier uw account.

Wat is jouw verwachting voor de rest van 2020 voor de kinderopvangbranche ?

Wat is jouw verwachting voor de rest van 2020 voor de kinderopvangbranche

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.