De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben betoogd dat het belangrijk is dat er “consumentenvertrouwen” is. Dit om te zorgen dat ouders niet de overeenkomsten gaan opzeggen en de branche in een dip komt. Op zich leuk bedacht, maar hoe gaat het dan met uitvoering ? Je mag dan verwachten dat er daadkrachtig wordt opgetreden. Volgens de BMK zouden ook al 75% van hun leden te kampen hebben met opzeggingen wegens de coronacrisis.  Dus geen woorden maar daden.

Intentieverklaring

Op 20 maart hebben de brancheorganisaties een intentieverklaring getekend waarbij zij het plan bedacht hebben dat de kinderopvangbranche de eigen bijdrage bij 800.000 kinderen (voor ieder kind is er een eigen “eigen bijdrage”) gaat opvragen, verwerken, declareren en uitbetalen. Dit terwijl de Belastingdienst de enige organisatie is die gewoon over deze gegevens beschikt.  De regeling riep al veel weerstand en veel praktische vragen op.

Update FAQ

De BK, BMK en Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben op 6 april de FAQ ge-update over de compensatieregeling.  Vol verwachting klopte ons hart, wordt er nu eindelijk duidelijk hoe de regeling in elkaar zit ? Komen er daden ?

Maar goed, wat is er nu aangepast ? Er is een toevoeging geplaatst :  17. Geldt deze regeling ook voor de ouders die gebruik maken van de voormalige peuterspeelzalen? Een deel van de ouders die gebruik maken van peuteropvang, heeft recht op kinderopvangtoeslag. Maar er zijn ook ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag maar wel gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling. Bijvoorbeeld een gemeentelijke subsidieregeling voor de Voorschoolse Educatie, voormalig Peuterspeelzaalwerk en de Sociaal-Medische Indicatie. Ook deze ouders hebben recht op compensatie van de eigen bijdrage. Gemeenten vergoeden aan de kinderopvangorganisaties de eigen bijdragen van deze ouders; deze kosten worden vergoed door SZW. Hiermee wordt geen onderscheid gemaakt tussen ouders die wel KOT ontvangen en ouders die daar geen recht op hebben maar wel gebruik maken van een gemeentelijke regeling.

Wat nog niet bijgewerkt is : Deze compensatie geldt minimaal van 16 maart t/m 6 april. Terwijl bekend is dat deze regeling wordt verlengd tot en met in ieder geval 28 april 2020.

Zorgwekkend is wel dat in de FAQ nog steeds staat “Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.”  Wij waren wel in de veronderstelling dat hiermee maart 2020 bedoeld werd.

Gelden rijksoverheid

Het gaat hier ook om uitbetaling van gelden van de rijksoverheid. De rijksoverheid is ook de enige organisatie die al beschikt over de gegevens van de eigen bijdrage, deze keert namelijk een percentage van de kinderopvangkosten uit.

Het is uitermate belangrijk dat de rijksoverheid zeer spoedig met een uitgewerkt plan komt en dit communiceert aan alle organisaties in Nederland.

Vertegenwoordiging

Naast de BK en BMK is er ook nog de BVOK. Ook zijn er organisaties die geen lid zijn van een brancheorganisatie. De 2 brancheorganisaties vertegenwoordigen dus maar een gedeelte van alle kinderopvangorganisaties in Nederland. De informatie over de regeling zal dus door de rijksoverheid aan alle kinderopvangorganisaties moeten worden verzonden, zij zijn ook hierin de enige die over alle adressen beschikt.

Vertrouwen

Ouders moeten vertrouwen hebben in de kinderopvang, maar hebben de kinderopvangorganisaties wel vertrouwen in de brancheorganisaties in de kinderopvang ? We vragen het ons af.

Voor een meer praktisch plan verwijzen wij graag naar ons voorstel.

Hebben de brancheorganisaties BK en BMK zorgvuldig de branche kinderopvang vertegenwoordigt ?

Bekijk resultaten

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.      Registreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.