Het huidige plan van de brancheorganisaties BK en BMK over de compensatie regeling voor de eigen bijdrage kinderopvang roept veel vragen en weerstand op. De regeling is onwerkbaar, zeer fraudegevoelig en gaat veel problemen opleveren in de praktijk. Heel duidelijk is dat deze bedacht is achter de vergadertafel zonder praktische kennis.

WerkenbijKinderopvang.nl stelt een simpeler plan voor. Minder administratieve lasten. beter uitvoerbaar en legt de controle neer waar het hoort, namelijk bij de Belastingdienst, zij hebben immers alle mogelijkheden hiervoor.

Voorgestelde werkwijze :

  • Bij de maandelijkse aanlevering van gegevens bij de Belastingdienst/KOT wordt in bestanden maart en april aangegeven of ouders de factuur hebben betaald (dus de eigen bijdrage).
  • De Belastingdienst/KOT controleert de bestanden en verstrekt 100 % van de eigen bijdrage over de desbetreffende periode.

Nadere toelichting

Maandelijkse aanlevering data

De grotere kinderopvangorganisaties leveren nu al vaak maandelijks bestanden aan bij de Belastingdienst met de gefactureerde uren kinderopvang, dit betreft al ergens rond de 70 % van de gefactureerde uren in de kinderopvang. Met ingang van de maand april 2020 wordt dit uitgebreid tot alle kinderopvang instellingen (= KOI).

Deze bestanden (de maanden maart en april) kunnen vrij simpel worden aangevuld met een extra gegeven, namelijk of de facturen betaald zijn. Dit is een relatief beperkte administratieve last voor de organisaties. Deze bestanden kunnen dan via de normale procedure verzonden worden naar de Belastingdienst.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is een enigszins vaag en voor KOI oncontroleerbaar begrip. De Belastingdienst heeft gegevens over de hoogte van de eigen bijdrage, zij keren al immers een percentage van de kinderopvangkosten uit. Deze dient over de vastgestelde periode dan op 100 % gesteld te worden. Voordeel hierbij is dat bij aanpassing van de beschikking in de loop van 2020 de Belastingdienst hiermee ook rekening kan houden. Het voorkomt in ieder geval de vele fraude mogelijkheden en onduidelijkheden die er nu kunnen optreden bij plan BK / BMK.

Uitbetaling

De Belastingdienst/KOT zou de compensatie eigen bijdrage kunnen verwerken in de beschikking. Bij eventuele misbruik heeft de Belastingdienst/KOT de mogelijkheden om dit terug te kunnen vorderen.

Eventueel zou men dit ook kunnen uitbetalen aan de KOI, zodat deze het uitkeren aan de ouders.

Eigen bijdrage boven maximum uurtarief

Hier is veel weerstand tegen. De achtergrond hierbij is dat de Rijksoverheid de afgelopen jaren niet de uurtarieven KOT heeft aangepast aan de werkelijkheid, waardoor veel organisaties gedwongen zijn om een hoger uurtarief te vragen. Voor een deel van de organisaties is dat gedeelte “bovenmatig” uurtarief hun winstmarge. Toch zou het; o.a. vanuit coulance;  wenselijk zijn dat de KOI dit terugbetalen.

Marge afwijkingen

Bij iedere oplossing ontstaan mogelijkheden tot afwijkingen waarbij gekeken moet worden of deze acceptabel zijn. In deze oplossing moet de Belastingdienst/KOT aan de hand van de maandopgaaf een berekening maken (zoals 16/31e deel uren van de maand maart en 6/30e van de maand april). Hierin kan een kleine foutenmarge optreden doordat de kinderopvanguren mogelijk niet gelijk in de maand zijn verwerkt. Extra gefactureerde uren in de eerste 2 weken van maart tellen dan ook mee. Dit is echter een verwaarloosbare marge.

Fraude

De regeling zoals bedacht door o.a. de brancheorganisaties BK en BMK is zeer fraudegevoelig. De kinderopvangbranche heeft niet de mogelijkheden (of kennis) te controleren wat correct is. In het plan van WerkenbijKinderopvang.nl ligt deze controle bij de Belastingdienst/KOT, die wel deze mogelijkheden en kennis heeft.

Foutgevoelig

De regeling van de BK en BMK is zeer foutgevoelig. Er zijn teveel momenten waar een fout gemaakt kan worden, zoals :

  • Fouten bij aanlevering bewijsstukken ouder;
  • Fouten bij verwerking bewijsstukken ouders;
  • Fouten bij berekening eigen bijdrage van de ouders (tot maximum uurtarief KOT)
  • Fouten bij berekening eigen bijdrage van de ouders (boven het maximum uurtarief KOT)
  • Fouten bij aanlevering gegevens aan Belastingdienst/intermediair voor uitbetaling
  • Fouten bij verwerkingen ontvangen bedrag ter uitbetaling

Bij ons voorstel is dit veel beperkter:

  • Fouten bij verwerking of ouders betaald hebben.

Voortschrijdende beschikking.

De beschikking kinderopvangtoeslag 2020 is in het loop van het jaar steeds wijzigbaar. Bij correcte uitvoering wordt de ouder bij iedere wijziging in o.a. inkomen en kinderopvanguren dit binnen 4 weken door te geven aan Belastingdienst/KOT. In ons voorstel kan de Belastingdienst/KOT hier steeds rekening houden, waardoor zowel de ouder als de rijksoverheid het correcte bedrag ontvangt/betaald.  In plan BK / BMK kan dit de rest van 2020 onenigheid en vragen oproepen in de uitvoering.

Bent u van mening dat bovenstaand plan beter uitvoerbaar is dan regeling BK / BMK ? Deel dan dit bericht via Facebook/Twitter/Linkedin.

Zelf een blog/artikel/opinie plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regels.      Registreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

[adrotate group=”5″]

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.