Uitbetaling eigen bijdrage door Belastingdienst – Kan dat niet anders ?

Vandaag werd bekend dat de Belastingdienst aan 3500 kinderopvangorganisaties de eigen bijdrage gaat betalen zodat deze gecompenseerd kan worden met de ouders.

Natuurlijk is dat goed nieuws voor de ouders en daarmee ook voor de kinderopvangorganisaties. Maar het roept veel vragen op voor de praktijk.

Wat is de eigen bijdrage in de kinderopvang

De eigen bijdrage in de kinderopvang is een beetje een vaag begrip. De ouder sluit een civielrechtelijke overeenkomst met een kinderopvangorganisatie voor de opvang van de kinderen. Daaruit volgt een betalingsverplichting voor de ouder van alle kosten van de kinderopvang.

De ouder vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst, als de ouder voldoet aan diverse voorwaarden krijgt deze een vergoeding voor de kosten kinderopvang, de beroemde kinderopvangtoeslag. Deze wordt of bij de ouder op de rekening gestort of bij de kinderopvangorganisatie.

Het verschil tussen de totale kosten kinderopvang en de ontvangen kinderopvangtoeslag is de zogenaamde eigen bijdrage, oftewel de nettokosten die de ouder zelf behoort te dragen. Als de ouder niet zelf bijdraagt in de kosten van de kinderopvang heeft de ouder geen recht op kinderopvangtoeslag, dus mede vandaar de oproep om de factuur kinderopvang vooral te blijven betalen.

Op zich wel makkelijk te volgen, er is wel een maar…. De kinderopvangtoeslag hangt van veel factoren af, zoals arbeidsuren, studie, integratie, hoogte inkomen en veel meer.

Of de ouder het juiste bedrag aan kinderopvangtoeslag is voor de kinderopvang totaal niet te controleren. In het beste geval ontvangen de kinderopvangorganisaties de kinderopvangtoeslag op  hun bankrekening. Dan heeft men een indicatie van de eigen bijdrage, maar nog steeds geen idee of dit correct is.

Jaarlijkse vaststelling

De kinderopvangtoeslag is gebaseerd op jaargegevens, zoals het jaarinkomen, de kinderopvanguren in dat jaar, de arbeidsuren in dat jaar. Dus als het inkomen op een later moment daalt kan de kinderopvangtoeslag over het hele jaar verhoogd worden, daarmee dus ook de eigen bijdrage (met terugwerkende kracht).

Veel praktische vragen

Alhoewel het natuurlijk veel ouders (en kinderopvangbranche)  blij zal maken, zal het een behoorlijke administratieve last zijn voor de kinderopvangorganisaties. Moeten deze nu bij de Belastingdienst gaan aangeven wie er betaald heeft ? En wat als de ouder de kinderopvangtoeslag zelf ontvangt en het volledige factuurbedrag betaald, hoe moet de kinderopvangorganisatie de eigen bijdrage weten ?

De nodige ouders hebben moeite met betalingen en hebben betalingsregelingen waardoor betaling van de eigen bijdrages gespreid betaald worden. Hoe moet hier mee worden omgegaan ?

Wat als er verschil van mening is over de hoogte van de eigen bijdrage ? Dan wordt de kinderopvangbranche er op aangekeken, terwijl dit iets is tussen de ouder en de belastingdienst.

Blij dat er meer duidelijk is voor de ouders, maar de uitvoering roept heel veel vraagtekens op. Dit wordt een grote administratieve last voor de branche en zal voor nodige problemen gaan zorgen,

Zelf een blog plaatsen ? Lees eerst dit artikel voor de regelsRegistreer hier uw account.

Volgt u al onze Facebookpagina ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

20 jaar actief in de kinderopvang. Vakgebied o.a. financiën en de kinderopvangtoeslag. Bemoeit zich niet met pedagogiek. Artikelen op basis van ervaring en op persoonlijke titel. Vooral niet actief bij brancheorganisaties e.d.