Wat is jouw verwachting voor de rest van 2020?

Op 8 juni gaat de kinderopvang weer “normaal” open en stopt ook de compensatie van de eigen bijdrage kinderopvang. Kinderopvangorganisaties moeten ouders een compensatie betalen over de periode 16 maart tot en met 10 mei 2020 als het uurtarief boven het maximum uurtarief van de kinderopvangtoeslag is. In juli wordt (waarschijnlijk) de CAO Kinderopvang algemeen verbindend verklaard en krijgen de medewerkers een zeer forse loonsverhoging en een nabetaling over de eerste 6 maanden. En in de maand mei moet het vakantiegeld uitbetaald worden met daarbij behorend in de maand juni een forse betaling aan loonbelasting aan de Belastingdienst.

Al met al een forse aanslag op de aanwezige liquide middelen die in de branche aanwezig zijn. Een branche waarbij de solvabiliteit (zeg maar de financiële buffer) niet heel erg hoog is.

Er zijn verwachtingen dat de branche te maken krijgt met 15-20 % omzetdaling en mogelijk verlies van 16.000 banen. En dat deze omzetdaling behaald wordt in een paar maanden ipv in 1 of 2 jaar, zoals het geval was bij de crisis vanaf 2011-2012. Dat dus ook het personeelstekort in de branche wordt omgebogen naar een personeelsoverschot.

Wat is jouw verwachting voor de rest van 2020 voor de kinderopvangbranche ?

Wat is jouw verwachting voor de rest van 2020 voor de kinderopvangbranche

Bekijk resultaten

Duidelijke informatie over de Kinderopvang