Welke GGD controleert nu de GGD ?

De GGD houdt toezicht op de kinderopvang. Natuurlijk is het goed dat er controles zijn op de werkplekken waar wordt gewerkt met een belangrijk goed:  kinderen.

De GGD hoort zich hierbij te houden aan landelijke wetgeving, maar met 25 GGD-regio’s hoef je geen deskundige te zijn om zeker te weten dat dit niet altijd het geval zal zijn.

De invoering de Wet IKK en het vastegezichtencriterium en de 3-uursregeling als belangrijke onderdelen daarvan geeft veel ruimte over verschil inzicht en de interpretatie hiervan. Iets wat ook (h)erkend wordt door de GGD zelf.

Maar wat nu als je een klacht hebt over gedragingen/bevindingen van een GGD-inspecteur die toezicht houdt op jouw locatie? Waar kan je dan terecht ? Wie controleert de controleur ?  Volgens het Klachtenloket Kinderopvang : Heeft u een klacht over het toezicht door de inspecteur van de GGD? Dan kunt u bij uw regionale of lokale GGD terecht (www.ggd.nl). Heeft u als houder (eigenaar) van een kinderdagverblijf een klacht over het gedrag van de inspecteur? Dan kunt u ook bij de GGD terecht. 

Hoe kan je nu objectief een klacht indienen bij een instantie waarover je een klacht hebt ? Terwijl die instantie ook in toekomst ook bij jouw locatie blijft controleren . En dus ook de macht heeft om je organisatie tegen te werken ? Natuurlijk zijn we allemaal professionals…. maar we zijn ook allemaal mensen.

Wat zijn jouw ervaringen als locatiemanager / bedrijfseigenaar ?  Positief of negatief ? Heeft de GGD teveel macht en regeltjes ? Zijn al die regeltjes nu een verbetering van de kwaliteit ?

Registreer je account en plaats je verhaal !

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]

[adrotate group=”5″]

Duidelijke informatie over de Kinderopvang