Welkom bij de Quiz :  CAO Kinderopvang

Welke brancheorganisaties hebben de CAO Kinderopvang afgesloten ?
Hoeveel uur vakantie bouw je op bij een dienstverband van 36 uur ?
Wanneer moet het salaris uiterlijk betaald worden ?
Mag een werkgever tijdens een doorlopend dienstverband vakantie-uren uitbetalen ?
Hoeveel uur per week is een voltijds dienstverband ?
Kan de werkgever de jaarlijkse salarisverhoging achterwege laten ? (mits werknemer nog niet einde van salarisschaal heeft bereikt)
Bij welke schalen heb je standaard recht op een tegemoetkoming zorgverzekering van € 8 per maand.
Moet je je werkgever toestemming vragen als je dezelfde werkzaamheden van je huidige functie ergens anders ook wilt uitvoeren ?
Voor wiens rekening komt de PAWW bijdrage ?
Hoeveel salarisschalen kent de CAO Kinderopvang ?

CAO Kinderopvang
Deel deze informatie !

Beheerder

Doelstelling : duidelijke informatie geven.