Welkom bij de Quiz :  CAO Kinderopvang

Hoeveel salarisschalen kent de CAO Kinderopvang ?

CAO Kinderopvang

Hoeveel uur per week is een voltijds dienstverband ?

CAO Kinderopvang

Hoeveel uur vakantie bouw je op bij een dienstverband van 36 uur ?

CAO Kinderopvang

Mag een werkgever tijdens een doorlopend dienstverband vakantie-uren uitbetalen ?

CAO Kinderopvang

Voor wiens rekening komt de PAWW bijdrage ?

CAO Kinderopvang

Moet je je werkgever toestemming vragen als je dezelfde werkzaamheden van je huidige functie ergens anders ook wilt uitvoeren ?

CAO Kinderopvang

Welke brancheorganisaties hebben de CAO Kinderopvang afgesloten ?

CAO Kinderopvang

Bij welke schalen heb je standaard recht op een tegemoetkoming zorgverzekering van € 8 per maand.

CAO Kinderopvang

Wanneer moet het salaris uiterlijk betaald worden ?

CAO Kinderopvang

Kan de werkgever de jaarlijkse salarisverhoging achterwege laten ? (mits werknemer nog niet einde van salarisschaal heeft bereikt)

CAO Kinderopvang
CAO Kinderopvang

Redactie

Duidelijke informatie over de Kinderopvang