Opleidingen – onderwijs & pedagogiek

Ben je op zoek naar opleidingen ? Op het gebied van onderwijs en pedagogiek. Zoals voor de functies kindercoach, pedagogisch coach, (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker, nanny, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg,  klassenmanagement, lerarenopleiding of onderwijsassistent.  Op MBO of HBO niveau, Bekijk eens dit aanbod,

Bekijk deze opleidingen
Basisonderwijsvaardigheden PO
Bijscholing algemene didactiek
Bijscholing handschriftonderwijs PO
Bijscholing rekenonderwijs PO
Bijscholing taalonderwijs PO
Bijscholing vakdidactiek wiskunde VO
Expressief talent
Gastouder
Gekwalificeerd nanny
HBO Didactiek
HBO Engelse taalkunde
HBO English culture and literature
HBO Handschriftonderwijs
HBO Inleiding wiskundige analyse
HBO Kunsteducatie in het basisonderwijs
HBO Leer- en gedragsproblemen
HBO Leiderschap in het onderwijs
HBO Lesgeven in het basisonderwijs
HBO Multiprobleemgezinnen
HBO Nederlandse Literatuur
HBO Onderwijskunde
HBO Passend onderwijs
HBO Pedagogiek in het onderwijs
HBO Praktijkonderzoek in het onderwijs (klassikaal/virtual classrooms)
HBO Rekenen in het basisonderwijs
HBO Taal in het basisonderwijs
HBO Taalbeheersing
HBO Taalkunde
HBO Taalvaardigheid
HBO Toetsen en beoordelen
HBO Vakdidactiek Wiskunde
HBO-bachelor Lerarenopleiding basisonderwijs (PABO)
HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen - specialisatie Engels
HBO-bachelor Lerarenopleiding Talen - specialisatie Nederlands
HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde
HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde - kort
Jeugd- en opvoedhulp
Kindercoaching
Kort MBO Begeleider gehandicaptenzorg
Kort MBO Begeleider specifieke doelgroepen
Kort MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (klassikaal/virtual classrooms)
Kort MBO Klassenmanagement
Kort MBO Onderwijsassistent (klassikaal/virtual classrooms)
Kort MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang (klassikaal/virtual classrooms)
Kort MBO Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Kort MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
MBO Begeleider gehandicaptenzorg
MBO Begeleider specifieke doelgroepen (klassikaal/virtual classrooms)
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
MBO Onderwijsassistent
MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang (klassikaal/virtual classrooms)
MBO Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
MBO-basisopleiding Begeleider gehandicaptenzorg
MBO-basisopleiding Begeleider specifieke doelgroepen
MBO-basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
MBO-basisopleiding Onderwijsassistent (klassikaal/virtual classrooms)
MBO-basisopleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang
MBO-basisopleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
MBO-basisopleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Omgaan met interculturele diversiteit
Pedagogisch beleidsmedewerker
Pedagogisch beleidsmedewerker - coach
Pedagogisch coach
Pedagogisch didactisch getuigschrift
Professioneel kindercoach
Toelatingstoetsen PABO
Werken met baby's in de kinderopvang
Zelfstandig professioneel kindercoach