Belangenbehartiging

Iedere branche heeft diverse belangenbehartigers die de belangen vertegenwoordigen bij CAO onderhandelingen en afspraken, overleg voert met ministeries, in de media, lobby voert in de politiek.

In de branche Kinderopvang, Sociaal Werk en Jeugdzorg zijn meerdere organisaties acties die de belangen behartigen van werkgevers, werknemers, ouders en beroepsgroepen, soms specifiek voor een branche, soms branche overstijgend.

Ontbreekt uw organisatie die belangen behartigt op één van de pagina’s ? Stuur gerust een bericht naar ons met informatie over uw organisatie.