Functiematrix Sociaal Werk

Op basis van je functie wordt je ingedeeld in een salarisschaal, iedere salarisschaal bestaat uit een aantal tredes. Het schema van matrixfuncties en salarisschalen volgens de CAO Sociaal Werk is als volgt:

Functiematrix CAO Sociaal Werk

SalarisschaalPrimair procesFacilitair, staf en leidinggevend
1Assistent welzijn Contactmedewerker 1Huishoudelijk medewerker Assistent beheerder
2Telefonist / receptionist
3Peuterspeelzaalleidster in opleidingNachtwaker
4Sociaal cultureel werker 1 Sociaal pedagogisch werker 1 Contactmedewerker 2Administratief / secretarieel medewerker 1
5Ziekenverzorgende Peuterspeelzaalleidster 1Secretaresse 2 Administratief medewerker 2 Beheerder
6Activiteitenbegeleider Sociaal cultureel werker 2 Sociaal pedagogisch werker 2 Begeleider vrijetijdsbesteding Peuterspeelzaalleidster 2Systeembeheerder Staf / beleidsmedewerker 1 Secretaresse 3 Kok
7Budgetconsulent Verpleegkundige Maatschappelijk werker 1 in opleidingAdministratief medewerker 3 Zakelijk leider
8Sociaal cultureel werker 3 Sociaal pedagogisch werker 3 Maatschappelijk werker 1 Woonbegeleider Ouderenadviseur Consulent Sociaal raadsman Bewindvoerder Trajectbegeleider Jobcoach Telefonisch hulpverlener TrainerStaf / beleidsmedewerker 2 Leidinggevende 1 Begeleider vrijwilligers
9Maatschappelijk werker 2
Adviseur
Staf / beleidsmedewerker 3
10Sociaal cultureel werker 4 Projectmanager Wetenschappelijk functionarisLeidinggevende 2
11Controller
12Leidinggevende 3
13
14
15

De salaristabellen van de CAO Sociaal Werk tref je op deze pagina aan.