Kinderopvang is een breed begrip. De opvang van kinderen vindt plaats bij de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, door en bij gastouders, bij kinder- en jongerenwerk, buurtwerk, jeugdzorg, het (basis)onderwijs en natuurlijk het oppassen.

Deze vormen van kinderopvang (behalve het oppaswerk en gastouders aan huis) zijn; voor de werkgevers en werknemers; verspreid over diverse cao’s, zoals o.a.:

CAO Kinderopvang – circa 110.000 werknemers

CAO Primair Onderwijs – circa 181.000 werknemers

CAO Sociaal Werk – circa 73.000 werknemers

CAO Jeugdzorg – circa 30.000 werknemers

CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

Ook is er een enorm scala aan wet- en regelgeving voor de verschillende branches. Toch hebben ze allen één ding gemeen : de opvang en welzijn van kinderen. Voor de medewerkers in de branche zijn er veel verschillen, maar ook veel raakvlakken en lopen de werkzaamheden in elkaar over.

Geschiedenis kinderopvang

Werken bij kinderopvang is in de loop der tijd behoorlijk verandert.  Van werken bij zogenaamde matressenschooltjes halverwege de 18e eeuw, via de eerste bewaarschooltje in 1872 tot aan de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang anno nu.

De matressenschooltjes waren niet bepaald het toonbeeld van hygiëne, licht, lucht en ruimte, zo werden er soms twintig zuigelingen in een bedstee aangetroffen. Tegenwoordig zijn er veel regels op het gebied van hygiëne en veiligheid. Iets als beroepskracht-kindratio was volslagen onbekend.

Ook bestaan  er tegenwoordig diverse varianten, zoals de informele kinderopvang en formele kinderopvang:

Formeel

  • kinderdagverblijven (0-4 jaar)
  • buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
  • gastouderopvang

Informeel:

  • oppaswerk

De werkzaamheden van de medewerkers zijn in de loop der tijd ook heel erg veranderd. De opleidingseisen zijn heel erg toegenomen. Ook specialisaties als VVE  (Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie) zorgen voor verdere eisen.

In 2018 is de wet IKK (Innovatie Kwaliteit Kinderopvang) gestart met als doel werken aan opvang van hoge kwaliteit.

Wat is er nu nodig om te werken als pedagogisch medewerker ? Of bent u op zoek naar een baan als pedagogisch medewerker ? Op deze website treft u ook meer informatie over de CAO Kinderopvang aan.

Daarbij is de financiering van de kinderopvang in de loop der jaren sterk veranderd, werden vroeger de organisaties gesubsidieerd, nu ontvangen de ouders kinderopvangtoeslag. Voor de berekening heeft u een maximum uurtarief nodig en de tabellen kinderopvangtoeslag.

En de opvang van kinderen wordt natuurlijk ook gedaan door gastouders, oppassers en zoeken ouders oppas.

U treft ook diverse cijfers, publicaties, onderzoeken en rapportages over de kinderopvang aan, of u test uw kennis bij een quiz.