Kinderopvang

euro

 

Salaris CAO BK/BMK

De salarisschalen en tredes bij de CAO BK/BMK.

Salaris CAO MKMB

De salarisschalen en tredes bij de CAO MKMB (BVOK).  

Netto salaris

Bereken hier je netto salaris in bijv kinderopvang of onderwijs

CAO Kinderopvang

Info over de CAO Kinderopvang, zoals salarisschalen en de CAO tekst.

CAO Pr. Onderwijs

Info over de CAO Primair Onderwijs, zoals salarisschalen en de CAO tekst.

CAO Sociaal Werk

Info over de CAO Sociaal Werk, zoals salarisschalen en de CAO tekst.

Kinderopvang is een breed begrip. De opvang van kinderen vindt plaats in de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, door en bij gastouders, bij kinder- en jongerenwerk, buurtwerk, jeugdzorg, het (basis)onderwijs en natuurlijk het oppassen.

Deze vormen van kinderopvang (behalve het oppaswerk en gastouders aan huis) zijn; voor de werkgevers en werknemers; verspreid over diverse cao’s, zoals o.a. de CAO Kinderopvang, CAO Primair Onderwijs, CAO Sociaal Werk, CAO Jeugdzorg.

Ook is er een enorm scala aan wet- en regelgeving voor de verschillende branches. Toch hebben ze allen één ding gemeen : de opvang en welzijn van kinderen. Voor de medewerkers in de branche zijn er veel verschillen, maar ook veel raakvlakken en lopen de werkzaamheden in elkaar over.

Geschiedenis kinderopvang

Werken bij kinderopvang is in de loop der tijd behoorlijk verandert.  Van werken bij zogenaamde matressenschooltjes halverwege de 18e eeuw, via de eerste bewaarschooltje in 1872 tot aan de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang anno nu.

De matressenschooltjes waren niet bepaald het toonbeeld van hygiëne, licht, lucht en ruimte, zo werden er soms twintig zuigelingen in een bedstee aangetroffen. Tegenwoordig zijn er veel regels op het gebied van hygiëne en veiligheid. Iets als beroepskracht-kindratio was volslagen onbekend.

Ook bestaan  er tegenwoordig diverse varianten, zoals de informele kinderopvang en formele kinderopvang:

Formeel

  • kinderdagverblijven (0-4 jaar)
  • buitenschoolse opvang (4-13 jaar)
  • gastouderopvang

Informeel:

  • oppaswerk

De werkzaamheden van de medewerkers zijn in de loop der tijd ook heel erg veranderd. De opleidingseisen zijn heel erg toegenomen. Ook specialisaties als VVE  (Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie) zorgen voor verdere eisen.