CAO

CAO staat voor Collectieve ArbeidsOvereenkomst.

In een CAO worden afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd die door werkgevers(organisaties) overeen zijn gekomen met werknemersorganisaties.

De CAO wordt dan afgesproken voor een bepaalde termijn, zoals 1 of 2 jaren (met een maximum van 5 jaar). Indien er geen CAO is afgesproken voor een branche gelden de minimale wettelijke eisen.

Een volledig overzicht van looptijden CAO’s is hier te vinden.

U treft meer informatie aan over :