CAO Kinderopvang – Kindercentra & Gastouderbureaus

Deel deze informatie !
  • 8
    Gedeeld

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Kinderopvang wordt afgesloten door brancheorganisaties van de kinderopvang en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang.

De CAO voor 2020-2021 zal naar verwachting in juli 2020 algemeen verbindend verklaard worden.

Deze huidige CAO kinderopvang loopt momenteel van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 en is afgesloten door:

Werkgevers :

en

Werknemers:

Het secretariaat van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) wordt gevoerd door FCB.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken

CAO Kinderopvang – volledige tekst

De volledige teksten van de CAO Kinderopvang (in pdf):

Op de hoogte blijven :