De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Kinderopvang wordt afgesloten door brancheorganisaties van de kinderopvang en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang.

Deze huidige CAO loopt momenteel van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 en is afgesloten door:

Werkgevers :

  • Brancheorganisatie Kinderopvang
  • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

en

Werknemers:

  • FNV Zorg & Welzijn
  • CNV Zorg & Welzijn
  • De Unie

Het secretariaat van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) wordt gevoerd door
FCB.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris, vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

De volledige teksten van de CAO Kinderopvang (in pdf):

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

Help anderen met deze informatie !