CAO Kinderopvang – Kindercentra & Gastouderbureaus

Werkenbijkinderopvang

De CAO Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus is afgesloten door brancheorganisaties van de kinderopvang (Brancheorganisatie Kinderopvang & Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) en de vakbond(en) die namens de werknemers actief zijn in de kinderopvang. CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan.Hierin staan afspraken over o.a. loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een cao geldt voor een bepaalde branche.

Bedrijfstak-cao

Bij de kinderopvang is er sprake van een bedrijfstak-cao, in ieder geval tot en met 30 juni 2021.  Een bedrijfstak-CAO wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers / werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties. De cao geldt alleen voor de bedrijven en werknemers die zijn vertegenwoordigd door de partijen die de cao hebben afgesloten. Er bestaan ook ondernemings-cao, deze geldt binnen één bedrijf, dit komt binnen de kinderopvang niet voor.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

Niet alle werkgevers zijn lid van een werkgeversorganisatie. Of er er zijn werkgeversorganisaties die niet mee hebben gedaan aan de CAO-onderhandelingen. Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Zo’n cao wordt dan algemeen verbindend verklaard en is voor de hele bedrijfstak geldig .Hiervoor moeten deze partijen dan circa 60 % van de werkgevers vertegenwoordigen,

Dit is ook het geval bij de CAO Kinderopvang 2020-2021. De afspraken zijn gemaakt door werkgeversorganisaties BK en BMK. De kinderopvang kent bijvoorbeeld ook nog de BVOK en er zijn organisaties die geen lid zijn een werkgeversorganisatie. Vanaf 1 juli 2021 gelden er 2 CAO’s in de kinderopvang, één afgesloten door BK en BMK en één door brancheorganisatie BVOK.

De CAO voor 2020-2021 is op 24 juli 2020 algemeen verbindend verklaard. 

Afwijkende bepalingen arbeidsovereenkomst

De afspraken in een cao gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. De bepalingen in een individuele arbeidsovereenkomst mogen niet nadelig afwijken van de bepalingen uit de cao. Als deze in het voordeel zijn van de werknemer dan mag afwijken wel.  

CAO en wetgeving

Bepalingen in de CAO wijken vaak af van de wettelijke regelingen. Wettelijke regelingen worden beschouwd als het minimum waaraan gehouden moet worden. Als de CAO-bepalingen beter / voordeliger zijn voor de werknemer dan mag er wel van de wet worden afgeweken. De afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. Er zijn bijvoorbeeld regels opgenomen i het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het BW. Ook kan een wet, bijvoorbeeld het BW, bepalen dat bij cao van wettelijke regels mag worden afgeweken.

Voorbeeld : het wettelijk verlof per jaar is gelijk aan 4 keer de werkuren per week. Bij een voltijdsbaan van 36 uur is dat dus 144 uur. Bij de CAO Kinderopvang heeft een werknemer dan recht op 210 uur per jaar, zie ook Vakantie en verlof.

CAO Kinderopvang 2021-2022

Deze CAO kinderopvang 2021-2022 loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022 en is afgesloten door:

Werkgevers :

en

Werknemers:

CAO Kinderopvang 2020-2021

Deze CAO kinderopvang 2020-2021 loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 en is afgesloten door:

Werkgevers :

en

Werknemers:

Het secretariaat van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) wordt gevoerd door FCB.

CAO Kinderopvang – volledige tekst

De volledige teksten van de CAO Kinderopvang (in pdf):

CAO Kinderopvang – salarissen

Op de hoogte blijven