Het functieboek CAO Sociaal Werk 2017-2019 is te vinden als bijlage 2 bij de cao en maakt als zodanig deel uit van de cao. In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voorkomende functies.

Het functieboek treft u hier aan  : Functieboek CAO Sociaal Werk 2017-2019 (.pdf)

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?

Deel deze informatie !