Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK)

BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Veel (werkende) ouders brengen hun kind naar een kinderdagverblijf/crèche, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouder. Wij vinden het belangrijk dat de belangen van deze ouders worden vertegenwoordigd en dat ouders en oudercommissies goed geïnformeerd zijn.

Kinderopvang is meer dan een zakelijke overeenkomst tussen een opvang en de ouders waarbij ouders slechts als klant worden gezien. Kinderopvang is een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders. BOinK vindt het daarom belangrijk dat ouders en de opvang elkaar als partners zien bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Oudercommissies hebben hierin een grote rol. In de Wet kinderopvang is bepaald dat oudercommissies medezeggenschap (adviesrecht) hebben. Daarmee hebben zij invloed op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de opvang. Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met ouders.

Meer informatie over Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) is te vinden op hun website.

[adrotate group=”5″]