Brancheorganisatie Kinderopvang (BK)

De Brancheorganisatie Kinderopvang (of BK) is voortgekomen uit een fusie van 2 brancheorganisaties. Een aantal jaar was er één brancheorganisatie actief in de kinderopvang en partij bij afspraken CAO Kinderopvang. Inmiddels zijn er meerdere brancheorganisaties actief .

De BK bundelt en behartigt de belangen van de leden, zodat zij ruimte hebben om te ondernemen, te innoveren en te investeren in kwaliteit. Belangrijke issues plaatsen zij op de politieke en maatschappelijke agenda. Om dat te doen, zitten ze aan tafel met partijen als ministeries, BOink, MOgroep, VNG, GGD Nederland, Belastingdienst en VNONCW-MKB NL. Ook vertegenwoordigen zij de leden in werkgeverszaken als de cao-onderhandelingen en arbeidsvoorwaardenbeleid.

Meer informatie over de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is te vinden op hun website.