Stichting Nysa

Stichting Nysa is ontstaan uit een verlangen om gastouders daadwerkelijk een stem te geven in de politiek . De twee oprichters van Nysa zijn hier al jaren mee bezig, ieder op haar eigen manier.  Bij toeval hebben ze elkaar gevonden, het klikte en hun kwaliteiten leken elkaar aan te vullen! Nysa is een stichting, heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk.

Missie: De positie van zelfstandig ondernemende gastouders versterken
Nysa streeft er naar de positie van de zelfstandig ondernemende gastouders te versterken binnen de kinderopvangbranche en het werk van gastouders zichtbaar te maken voor beleidsmakers en gezinnen met jonge kinderen. Stichting Nysa wil een omslag realiseren in het heersende beeld van de gastouderopvang, zodat gastouderopvang een gelijkwaardige positie inneemt binnen de kinderopvangbranche en in alle beleidsplannen rondom kinderopvang meegenomen wordt.

Visie: De verdere professionalisering van het beroep gastouder
Gastouderopvang is een hooggewaardeerde professionele vorm van kinderopvang . Wij willen het beroep van de gastouder professionaliseren, door het aanbieden van trainingen, ondersteuning in de vorm van intervisiegroepen en mentoring. Met als resultaat vakbekwame gastouders met ieder hun eigen expertise en pedagogische visie.

Meer informatie over Stichting Nysa is te vinden op hun website. https://www.stichtingnysa.nl/

[adrotate group=”5″]