Voor Werkende Ouders (VWO)

Stichting Voor Werkende Ouders streeft ernaar de combinatie werk-zorg makkelijker te maken door de juiste voorwaarden te scheppen.

De doelstellingen van Stichting Voor Werkende Ouders zijn als volgt samen te vatten:

  1. Het creëren van een maatschappijbreed draagvlak voor het combineren van werk en zorg;
  2. Het realiseren van optimale voorwaarden voor het combineren van werk en gezin.

Wij pleiten voor;

  • Goede voorwaarden om werk en zorg te combineren.
  • Goed onderwijs en kinderopvangvoorzieningen.
  • Goede informatievoorziening.
  • Goede rolverdeling tussen partners.
  • Goede voorzieningen.

Meer informatie over Voor Werkende Ouders is te vinden op hun website.