Deel deze informatie !
  • 2
    Gedeeld

Als je werkzaam bent onder de CAO Kinderopvang heb je recht op vakantietoeslag (beter bekend als vakantiegeld). Deze regels zijn opgenomen in Artikel 6.1 van de CAO Kinderopvang.

In het kort : je krijgt in de maand mei (minimaal) 8 % vakantietoeslag over je jaarsalaris van de periode 1 juni tot en met 31 mei.

Is je brutosalaris (bij fulltime dienstverband) lager dan € 2.123,87 (vanaf 1 januari 2019) dan krijg je per maand € 169,91 aan vakantietoeslag.  Dus tot en met salaristrede 10 is het vakantietoeslag gelijk (€ 169,91 per maand) , naar ratio van het aantal arbeidsuren. Werk je dus 20 uur per week, dan is de opbouw 20/36 van € 169,61. Je krijgt dan dus een hoger percentage dan 8%.

Onderstaand een voorbeeld berekening vakantietoeslag als je bent ingedeeld in salaristrede tot en met 10.

maand 10 uur pw 15 uur pw 20 uur pw 25 uur pw 30 uur pw 36 uur pw
jun-18  €    44,81  €    67,22  €      89,63  €    112,03  €    134,44  €    161,33
jul-18  €    45,82  €    68,73  €      91,64  €    114,56  €    137,47  €    164,96
aug-18  €    45,82  €    68,73  €      91,64  €    114,56  €    137,47  €    164,96
sep-18  €    45,82  €    68,73  €      91,64  €    114,56  €    137,47  €    164,96
okt-18  €    45,82  €    68,73  €      91,64  €    114,56  €    137,47  €    164,96
nov-18  €    45,82  €    68,73  €      91,64  €    114,56  €    137,47  €    164,96
dec-18  €    45,82  €    68,73  €      91,64  €    114,56  €    137,47  €    164,96
jan-19  €    47,11  €    70,67  €      94,23  €    117,78  €    141,34  €    169,61
feb-19  €    47,11  €    70,67  €      94,23  €    117,78  €    141,34  €    169,61
mrt-19  €    47,11  €    70,67  €      94,23  €    117,78  €    141,34  €    169,61
apr-19  €    47,11  €    70,67  €      94,23  €    117,78  €    141,34  €    169,61
mei-19  €    47,11  €    70,67  €      94,23  €    117,78  €    141,34  €    169,61
totaal  €  555,28  €  832,95  € 1.110,62  € 1.388,29  € 1.665,96  € 1.999,14

De vakantietoeslag wordt berekend over je contractsalaris, maar ook over de extra uitbetaalde overuren.

Artikel 6.1 Vakantietoeslag CAO Kinderopvang

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
2. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag ten bedrage van 8% van de som van de in het vakantietoeslagjaar verdiende maandsalarissen, inclusief de loondoorbetaling, uitkeringen en aanvullingen als bedoeld in artikel 5.10.
3. Voor de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt de vakantietoeslag vanaf 1 januari 2018 minimaal €161,33 per maand. Dit bedrag wordt verhoogd per datum aanpassing van de loonschalen en zal derhalve vanaf 1 juli 2018 minimaal €164,96 bedragen en vanaf 1 januari 2019 minimaal € 169,91.
4. In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten.
5. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei.

Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op ons forum.

Volgt u ons al op Facebook ?