Vakantiegeld

Als je werkzaam bent onder de CAO Kinderopvang heb je recht op vakantietoeslag (beter bekend als vakantiegeld). Deze regels zijn opgenomen in Artikel 6.1 van de CAO Kinderopvang.

In het kort : je krijgt in de maand mei (minimaal) 8 % vakantietoeslag over je jaarsalaris van de periode 1 juni tot en met 31 mei.

Is je brutosalaris (bij fulltime dienstverband) lager dan

  • vanaf 1 januari 2021 lager dan € 2.207,25 bij fulltime dienstverband krijg je per maand € 176,58.aan vakantietoeslag
  • Vanaf 1 juli 2020 lager dan € 2.195,25 bij fulltime dienstverband krijg je per maand € 175,62 aan vakantietoeslag
  • Vanaf 1 januari 2019  lager dan € 2.123,87 bij fulltime dienstverband krijg je per maand € 169,91 aan vakantietoeslag.

Dus tot en met salaristrede 10 is het vakantietoeslag gelijk (€ 169,91 per maand) , naar ratio van het aantal arbeidsuren. Werk je dus 20 uur per week, dan is de opbouw 20/36 van € 169,61. Je krijgt dan dus eigenlijk een hoger percentage dan 8%.

De vakantietoeslag wordt berekend over je contractsalaris, maar ook over de extra uitbetaalde overuren.

Artikel 6.1 Vakantietoeslag CAO Kinderopvang 2020-2021
1. De werkgever betaalt vakantietoeslag over de periode die loopt van 1 juni tot en met 31 mei in het volgende jaar.
2. De vakantietoeslag is 8% van het salaris dat de medewerker heeft verdiend in de periode uit lid 1. Bij het salaris horen ook de salarisdoorbetaling, uitkeringen en aanvullingen die de medewerker in deze periode heeft ontvangen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zie artikel 5.12.
3. Heeft de medewerker een voltijdbaan? Dan krijgt ze vanaf 1 januari 2020 minimaal €169,91 vakantietoeslag per maand. Dit bedrag gaat tegelijk met de verhoging van de salarisschalen omhoog. Vanaf 1 juli 2020 krijgt de medewerker met een voltijdbaan daarom minimaal €175,62 vakantietoeslag per maand. En vanaf 1 januari 2021 minimaal € 176,58.
4. Krijgt de medewerker vakantie-uitkeringen volgens de sociale verzekeringswetten? Dan zitten die bij de vakantietoeslag in.
5. De werkgever betaalt de vakantietoeslag in mei.

Artikel 6.1 Vakantietoeslag CAO Kinderopvang 2018-2019

1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.
2. De werknemer ontvangt een vakantietoeslag ten bedrage van 8% van de som van de in het vakantietoeslagjaar verdiende maandsalarissen, inclusief de loondoorbetaling, uitkeringen en aanvullingen als bedoeld in artikel 5.10.
3. Voor de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt de vakantietoeslag vanaf 1 januari 2018 minimaal €161,33 per maand. Dit bedrag wordt verhoogd per datum aanpassing van de loonschalen en zal derhalve vanaf 1 juli 2018 minimaal €164,96 bedragen en vanaf 1 januari 2019 minimaal € 169,91.
4. In de uitbetaling van de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten.
5. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei.

Op de hoogte blijven :