De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) Sociaal Werk wordt afgesloten door de brancheorganisatie en de vakbonden die namens de werknemers actief zijn in het Sociale Werk.

De huidige CAO Sociaal Werk (voorheen Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) loopt momenteel van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2021 en is afgesloten door:

Werkgevers :

 • Sociaal Werk Nederland

en

Werknemers:

Het secretariaat van de cao-tafel Sociaal Werk wordt gevoerd door FCB.

In een CAO worden afspraken gemaakt over het salaris (of loon), vakantie- en verlofuren, pensioen en vele andere zaken.

Het betreft hier organisaties als

 •         Algemeen sociaal werk
 •         Participatie & buurtwerk
 •         Kinder- en jongerenwerk
 •         Vrijwilligerswerk & mantelzorg
 •         Maatschappelijk werk en schuldhulpverlening
 •         Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
 •         Peuterspeelzaalwerk & opvoedondersteuning
 •         Sociaal Raadsliedenwerk (SRW)
 •         Ouderenwerk 
> 0
Aantal medewerkers
0
Salarisschalen

De volledige teksten van de CAO Sociaal Werk (in pdf):

 • [download id=”552510″]
 • [download id=”542572″]
 • [download id=”542576″]
 • [download id=”542580″]
[adrotate group="5"]