Ouders van Waarde

OUDERS VAN WAARDE is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk, katholiek en oecumenisch onderwijs. Wij zetten ons in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Ons hoofddoel is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen!

OUDERS VAN WAARDE is gesprekspartner voor de politiek en organisaties die zich bezig houden met opvoeding, onderwijs en kinderopvang

Meer informatie over Ouders van Waarde is te vinden op hun website.