CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

De CAO FCB Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020, de volledige tekst is hier te downloaden.

De cao is van toepassing op de sector Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in het brede sociale domein waarbinnen:

 1. Instellingen en/of organisaties (of delen ervan) die activiteiten verrichten en/of voorzieningen hebben met als doel het bevorderen van de sociale samenhang, participatie in de maatschappij en zelfredzaamheid van de burger.

De cao is van toepassing verklaard op de navolgende organisaties of instellingen:

 • de Stichting Recreatie, gevestigd te Den Haag;
 • het Nederlands Centrum voor Recreatiewerk, gevestigd te Amersfoort;
 • het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, gevestigd te Amsterdam;
 • de Stichting Veldwerk Nederland, gevestigd te Zwolle;
 • de Stichting Bonnefooi, gevestigd te Amersfoort;
 • de Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS), gevestigd te Utrecht;
 • de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, gevestigd te Amsterdam;
 • de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening De Driehoek, gevestigd te Zwolle;
 • de Stichting Korrelatie, gevestigd te Utrecht;
 • de Stichting COGIS, gevestigd te Utrecht;
 • de Stichting Pelita, gevestigd te Voorburg;
 • de Stichting Adviesbureau voor priesters en religieuzen, gevestigd te Utrecht;
 • de Stichting Muhabbat, gevestigd te Nijmegen;
 • de Stichting Gereformeerd Maatschappelijk Werk Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag;
 • de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), gevestigd te Amersfoort;
 • het Leger des Heils, voor zover deze instelling werkzaamheden verricht die tot de werksoort Maatschappelijk Werk behoren;
 • de Stichting het Veteraneninstituut (SVi), gevestigd te Doorn;
 • de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen, gevestigd te Apeldoorn;
 • Stichting De Hezenberg, gevestigd te Hattem;
 • Stichting Centrum voor Persoons- en Sociale Bedrijfsbegeleiding, gevestigd te Den Haag;
 • Stichting Centrum voor Dienstverlening te Rotterdam, voor wat betreft het Nachtverblijf Havenzicht, gevestigd te Rotterdam;
 • Huize Vroemen, gevestigd te Maastricht;
 • Stichting Spuistraat 10 Advocaten, Amsterdam;
 • Stichting Rechtshulp Noord, Leeuwarden;
 • Stichting Rechtshulp Midden Advocaten, Utrecht;
 • Stichting Halt, gevestigd te Utrecht;

En:

 • de op lokaal niveau werkzame organisaties voor vluchtelingenwerk;
 • instellingen of organisaties voor amateuristische kunstbeoefening;
 • instellingen of organisaties op het terrein van speeltuinwerk;
 • het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers te Rijswijk;
 • stichtingen medische opvang asielzoekers;
 • instellingen of organisaties voor Vorming, Training en Advies (artikel 1.1 B 3c).