Pensioen

In artikel 5.8 van de CAO Kinderopvang is bepaald dat medewerkers aangesloten zijn bij Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (PFZW) . Werknemers en werkgever betalen allebei een deel van de pensioenlasten. Jaarlijks worden de verschuldigde premies percentages vastgesteld.

Via de website van PFZW is het mogelijk inzicht te krijgen in je pensioenopbouw tijdens je dienstverband in o.a. de kinderopvang.

Als je werkzaam bent geweest in meerdere branches is het via “Mijn pensioenoverzicht” mogelijk inzicht te krijgen in alle  opgebouwde pensioenrechten. U kunt hier ook een indicatie krijgen van het toekomstig pensioenbedrag.