Salarissen CAO Kinderopvang

De salarissen in de branche kinderopvang worden voornamelijk bepaald in de cao kinderopvang, deels in cao sociaal werk.

In de cao kinderopvang zijn er 15 salarisschalen waarin totaal 64 salaristredes zijn opgenomen.

Aan de hand van het schema van matrixfuncties en salarisschalen wordt je in een bepaalde salarisschaal ingedeeld. Bij goed functioneren wordt je jaarlijks een periodiek toegekend zodat je een salaristrede stijgt totdat je het eind van de salarisschaal bereikt.

Op de hoogte blijven :