Er zijn verschillende periodes waarin verschillende kwalificatie-eisen gelden, dit komt door de modernisering diplomalijst en o.a. de Wet IKK. Op deze pagina de kwalificatie-eisen die geldt vanaf 1 oktober 2018 (CAO Kinderopvang)). De volledige kwalificatie-eis is hier te vinden. 

Om te werken als pedagogisch medewerker zijn er verschillende varianten.

c) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO kwalificeren naast de diploma’s/getuigschriften onder a) en b) ook de volgende diploma’s/getuigschriften, in combinatie met aanvullend bewijs, indien dit diploma/getuigschrift bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt, of met inachtneming van de eisen die de voormalige Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de voormalige Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan respectievelijk het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs:

NTI 850 opleidingen
FlexibelStuderen® doe je bij NTI!
MBO studieadvies
Studeren op jouw moment

MBO niveau 4

Kunstopleiding ** in combinatie met certificaat BIK (Beroepskunstenaar In de Klas)

** verzamelnaam van opleidingen

Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid zoals hieronder beschreven.

HBO Associate Degreee

  • Dans in combinatie met certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift
  • Muziek in combinatie met certificaat BIK, hbo-master Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift

Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid zoals hieronder beschreven.

HBO Bachelorniveau

 

  • Kunstopleiding **, niet zijnde een docentenrichting, in combinatie met certificaat BIK, hbomaster Kunsteducatie of pedagogisch didactisch getuigschrift

** verzamelnaam van opleidingen

Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid zoals hieronder beschreven.

Studeren op jouw moment
FlexibelStuderen® doe je bij NTI!
NTI 850 opleidingen

Taalniveau Nederlands

  • Voor de functie van pedagogisch medewerker is per 1 januari 2023 een diploma of certificaat vereist waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid of op niveau B2 voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.
  • Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie in de G37 en G86 gemeenten geldt deze eis met ingang van 1 augustus 2017, en in de overige gemeenten vanaf 1 augustus 2019. Daarbij geldt als aanvullende eis voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie een diploma of certificaat waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F/B2 ligt voor lezen.
  • Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F Nederlands voor wat betreft mondelinge vaardigheid. . De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau voor mondelinge vaardigheid kan worden aangetoond is opgenomen in Bijlage IV van de CAO.
  • Alle Nederlandse diploma’s op minimaal hbo-niveau (waaronder Associate Degree en Bachelor) gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F voor wat betreft mondelinge vaardigheid en lezen. De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau kan worden aangetoond is opgenomen in Bijlage IV.
  • Bij een buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met een kwalificerend diploma volgens e) is een apart bewijs nodig dat aantoont dat de peuterspeelzaalleidster en/ of de pedagogisch medewerker voldoet aan het vereiste taalniveau Nederlands. Als voldoende bewijs wordt het volgende aangemerkt, indien deze zijn afgegeven vanaf 1 januari 2001.
Kies een opleiding
MBO Basisopleiding Verzorgende IG
MBO Verzorgende IG
MBO Verzorgende IG Kraamzorg (KZ)
MBO Basisopleiding Helpende zorg en welzijn
Verzorgen
MBO Verpleegkundige Gehandicaptenzorg (GHZ) Klassikaal
MBO Verpleegkundige Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) Klassikaal
MBO Verzorgende IG Klassikaal
HBO-programma Transitie Social Work
MBO Helpende zorg en welzijn
MBO Begeleider gehandicaptenzorg
MBO Verzorgende IG Verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg (VVT)
MBO Basisopleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang
Associate degree Kinderopvang
Pedagogiek voor de onderwijsassistent
MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang
HBO-programma Opleidingskunde
Kort MBO Onderwijsassistent
Opvoeden
MBO Basisopleiding Onderwijsassistent
HBO-programma Opvoeden en Diversiteit
MBO Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
HBO-programma Opvoedingsondersteuning
MBO Onderwijsassistent Klassikaal
Kort HBO-programma Pedagogisch beleidsmedewerker en coach
HBO-programma Pedagogiek
Master Onderwijskunde
HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal
HBO-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders
HBO-programma Inleiding in de pedagogiek
HBO Bachelor Pedagogiek
Deel deze informatie !