Salaris CAO Kinderopvang 2020

De CAO Kinderopvang 2020 is nog niet vastgesteld. Tot het moment dat deze definitief is gelden de salarisbedragen zoals deze bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 vastgesteld, met wijzigingsdata op 1 januari 2018, 1 juli 2018 en 1 januari 2019. De

Deel deze informatie !