Salarisschalen per 1 juli 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2021-2022 per 1 juli 2021 zijn nu nog niet bekend.  Deze zullen bekend worden na het afsluiten van een nieuwe cao, de cao voor 2021-2022.  Dus in het beste geval zullen deze in de loop van 2021 bekend zijn. Onderstaand de salaristabellen

Salarisschalen per 1 januari 2021 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2021 zijn nu nog niet (definitief) bekend.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen van de CAO Kinderopvang 2020-2021. Hieraan kunnen nog geen rechten worden ontleend. De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als

Salarisschalen per 1 januari 2020 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 8
  Gedeeld

Deel deze informatie !8GedeeldDe salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020-2021 per 1 januari 2020 zijn nog niet definitief vastgesteld.  Totdat het onderhandelaarsakkoord door alle partijen is goedgekeurd gelden de salaristabellen van 2019.  Onderstaand de VOORLOPIGE salaristabellen die gaan gelden als de nieuwe CAO is vastgesteld. Er kunnen geen rechten worden

Salaris CAO Kinderopvang per uur

Deel deze informatie !
 • 44
  Gedeeld

Deel deze informatie !44GedeeldBij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld op basis van een volledige werkweek van 36 uur. Nu is het aantal medewerkers dat 36 uur werkt in de branche beperkt, de meeste medewerkers werken een

Salarisschalen per 1 januari 2019 – CAO Kinderopvang

Deel deze informatie !
 • 71
  Gedeeld

Deel deze informatie !71GedeeldDe salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 per 1 januari 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) . De indeling van functies is volgens schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang. Als pedagogisch medewerker ben je volgens

Onder welke CAO val je ?

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Als pedagogisch medewerker is het mogelijk dat je onder verschillende CAO’s valt.  Dat hangt af van de activiteiten van de werkgever.  Val jij onder de CAO Kinderopvang of of de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ? Heeft u een vraag ? Stel deze gerust op

PAWW

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !PAWW PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Werknemers en werkgevers besluiten in het cao-overleg tot deelname

Pensioen

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Pensioen In artikel 5.8 van de CAO Kinderopvang is bepaald dat medewerkers aangesloten zijn bij Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (PFZW) . Werknemers en werkgever betalen allebei een deel van de pensioenlasten. Jaarlijks worden de verschuldigde premies percentages vastgesteld. Via de website van PFZW is het mogelijk inzicht te krijgen

Vakantie en verlof

Deel deze informatie !
 • 18
  Gedeeld

Deel deze informatie !18GedeeldVakantie en verlof Als je werkzaam bent volgens de CAO Kinderopvang heb je natuurlijk recht op vakantie en verlof. Hieronder leggen we de regels uit. In de CAO is dit gesplitst in 2 onderdelen, de vakantie-uren en het verlofbudget. In de praktijk zal dit vaak samengevoegd zijn.

Kwalificatie eis pedagogisch medewerker

Deel deze informatie !

Deel deze informatie !Kwalificatie eis pedagogisch medewerker Wil jij werken in de kinderopvang en op zoek naar de kwalificatie eis pedagogisch medewerker cao kinderopvang 2018-2019 ? De volledige kwalificatie-eis tref je, inclusief de lijst met opleidingen je hier aan. Hieronder tref je aan : a) pedagogisch medewerker in dagopvang en BSO/NSO b)