Salaris CAO Kinderopvang per uur

euro

Bij de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisbedragen ingedeeld in salarisnummers (tredes) en schalen volgens het  schema van matrixfuncties en salarisschalen CAO Kinderopvang en vastgesteld…

Lees meer

Onder welke CAO val je ?

Als pedagogisch medewerker is het mogelijk dat je onder verschillende CAO’s valt.  Dat hangt af van de activiteiten van de…

Lees meer

PAWW

Werkenbijkinderopvang

PAWW PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude…

Lees meer

Pensioen

In artikel 5.8 van de CAO Kinderopvang is bepaald dat medewerkers aangesloten zijn bij Stichting ‘Pensioenfonds Zorg en Welzijn’ (PFZW) . Werknemers en…

Lees meer

Vakantie en verlof

Als je werkzaam bent volgens de CAO Kinderopvang heb je natuurlijk recht op vakantie en verlof. Hieronder leggen we de…

Lees meer