De sluiting van de BSO sinds 16 december vorig jaar wordt verlengd, bleek dinsdagavond tijdens de persconferentie van het kabinet. De besmettingscijfers blijven hoog en daarom kan van versoepeling geen sprake zijn. Het kabinet wil bewegingen, contactmomenten en het mengen van groepen kinderen afkomstig van verschillende scholen op één BSO tot een minimum beperken. Noodopvang blijft geboden worden binnen de reguliere tijden van de BSO aan ouders in cruciale beroepen en aan kwetsbare kinderen.

Kinderopvangbranche is teleurgesteld
De BK, BMK en BOinK zijn teleurgesteld dat ondanks herhaaldelijk aandringen op opening en ondanks onze notitie ‘Verantwoorde opening BSO’ aan minister Koolmees met de dringende oproep de BSO te openen, hier geen gehoor aan is gegeven. De BK en BMK hebben daarnaast een oproep gedaan aan leden voor creatieve ideeën voor openstelling van de BSO. Als branche hebben we gepleit voor opening van BSO’s op basis van locatie-specifieke maatregelen waarbij het Generiek Kader zoveel mogelijk in acht worden genomen. Met een plan op maat voor een specifieke locatie kan de kinderopvang vermenging in de BSO goed inperken.

Dit maatwerk is nog steeds de inzet van ons overleg omdat we veel verschillen zien tussen BSO’s als het gaat om aantal besmettingen en percentage personeelsuitval als gevolg van quarantaine. Ons voorstel zou zijn dat elke BSO locatie-specifieke maatregelen vastlegt die het vermengen tussen verschillende kinderen en medewerkers zoveel mogelijk inperken. We hopen hier binnenkort meer informatie over te kunnen geven.

Daarnaast hebben we als branche kinderopvang gepleit voor een betere balans tussen noodzakelijke maatregelen en de impact hiervan op de mentale gezondheid en het welbevinden van kinderen. Zo hebben we geschreven dat het belangrijk is een goede afweging te maken over maatregelen op medische gronden enerzijds maar daarbij ook te kijken naar wat uitvoerbaar is in de praktijk van de kinderopvang. We hebben hier specifiek de BSO genoemd. En dat we een dringend beroep doen op de minister deze overwegingen te betrekken in de besluitvorming rondom het heropenen van de BSO.

Bron ; BK