pedagogisch medewerker

De buitenschoolse opvang (bso) moet zo snel mogelijk weer open. Die oproep doen belangenverenigingen van ouders, brancheorganisaties en het FNV aan het kabinet. Volgens de organisaties is dat in het belang van ouders én kinderen.

Pedagogisch medewerkers zijn er klaar voor 

Debbie van Leiden, bestuurder FNV Kinderopvang: “Het is van belang dat de BSO opengaat. De pedagogisch medewerkers die in de buitenschoolse opvang werken zijn er klaar voor. Ze willen ook graag weer aan het werk en zien vooral mogelijkheden om dit corona-proof te doen. Van belang is dan wel dat een ieder zich houdt aan de 1,5 meter en een mondkapje draagt. Natuurlijk is het een puzzel om dit goed te regelen en iedereen zo veel mogelijk in een eigen “bubbel” te krijgen, maar dit moet realiseerbaar zijn als iedereen meewerkt.”

Geen cruciaal beroep, geen opvang

In tegenstelling tot basisscholen en de reguliere kinderopvang zijn de bso’s in Nederland nog altijd dicht voor kinderen van ouders zonder een cruciaal beroep. Dat kan zo niet langer, stellen de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, FNV Zorg & Welzijn en de Stichting Voor Werkende Ouders in een gezamenlijk bericht. ‘Met het weer openen van de bso wordt veel stress en onrust in gezinnen weggenomen, wat beter is voor kinderen én hun ouders. Het naar de bso gaan geeft structuur aan kinderen en daarmee rust en is ook van belang in het kader van hun mentale gezondheid en ontwikkeling.’

Volgens de organisaties ervaren ouders steeds meer druk van werkgevers om volledig beschikbaar zijn. ,,Denk aan ouders met een contactberoep, zwem- en sportleraren of ouders die in een winkel werken”, zegt een woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang. ,,Die ouders komen steeds meer in de knel bij de opvang van hun kinderen.”

Kruisbesmetting

De bso’s worden door het kabinet dichtgehouden, omdat juist daar ‘kruisbesmetting’ zou kunnen ontstaan van kinderen die op verschillende basisscholen zitten. Maar de organisaties die aan de bel trekken, stellen dat dat geen geldig argument meer is. Kinderen van andere scholen sporten en zwemmen inmiddels ook weer gezamenlijk, en het is daarom oneerlijk om de bso’s wel dicht te houden, vinden zij. Bovendien zoeken veel ouders nu oplossingen in het ‘grijze circuit’, waar geen controle op naleving van de regels is, waarschuwen ze. Ook regelen veel ouders de opvang onderling, waardoor ook weer ‘verschillende contacten en vermenging’ ontstaan.

Veel kinderen van ouders met cruciale beroepen gaan intussen wel naar de noodopvang van de bso’s, en dat heeft volgens de organisaties geen extra besmettingen tot gevolg. Ze hebben daarom een gezamenlijke notitie opgesteld die is gericht aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierin stellen ze voor dat elke bso een eigen ‘locatieplan’ opstelt, waarin een veilige heropening van de bso’s wordt gewaarborgd. In het plan moet onder meer komen te staan hoe vermenging van kinderen van verschillende basisscholen ingeperkt kan worden.

Opzeggingen

Niet alleen voor de ouders en kinderen is de heropening van belang, signaleerde voorzitter Gjalt Jellesma van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang eerder al. ,,Je ziet dat steeds meer ouders kiezen om minder uren af te nemen. Zeker in wijken met minder kapitaalkrachtige ouders krijgen bso’s te maken met opzeggingen. Ook al omdat nu lang niet alle kosten van niet afgenomen uren worden vergoed. Als deze trend doorzet, bestaat de kans dat kinderopvangorganisaties omvallen. Dat is een zeer ongewenst bij-effect van deze crisis.”

Bron : FNV