In de sector zorg en welzijn (waaronder kinderopvang valt) ontstonden in het derde kwartaal van 2022 56 duizend nieuwe vacatures. In hetzelfde kwartaal in 2019, enkele maanden voor de coronapandemie, ontstonden 41 duizend vacatures, dus 15 duizend minder. Verreweg de meeste vacatures ontstonden in de grootste branche, verpleging, verzorging en thuiszorg. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Doorgaans worden ontwikkelingen per kwartaal gemeten door te vergelijken met de stand een jaar eerder. Maar 2020 (42 duizend vacatures in het derde kwartaal) en 2021 (51 duizend vacatures in het derde kwartaal) waren uitzonderlijke jaren door de coronapandemie. Daarom wordt hier vergeleken met het derde kwartaal van 2019.

Meer vacatures ontstaan in alle branches

In alle branches van zorg en welzijn zijn er in het derde kwartaal meer vacatures ontstaan dan drie jaar eerder. Het grootste deel daarvan ontstond in de verpleging, verzorging en thuiszorg, de branche met de meeste banen (en werknemers) in zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2022 ging het om 16,5 duizend vacatures, 6,1 duizend meer dan drie jaar geleden. Dat is een toename van 58 procent, de grootste relatieve toename van alle branches.


Snellere toename vanaf 2021

Naast de ontstane vacatures worden ook de openstaande vacatures gemeten. In de hele sector zorg en welzijn waren dat er 67 duizend in het derde kwartaal van 2022.

De stijgende trend vanaf 2018 stopte in 2020, toen de coronapandemie begon. Waren er in het derde kwartaal van 2019 nog 37,7 duizend openstaande vacatures, een jaar later waren dat er 36,8 duizend. Vanaf begin 2021 nam het aantal openstaande vacatures sneller toe dan voor het begin van de coronapandemie. In het derde kwartaal van 2021 waren er 50,9 duizend openstaande vacatures en een jaar later 67,0 duizend.

Ook als het gaat om openstaande vacatures is de toename in de branche verpleging, verzorging en thuiszorg het grootst. In het derde kwartaal van 2022 stonden er in deze branche 21,7 duizend vacatures open, 11,4 duizend meer dan drie jaar eerder. Dit is naar verhouding de grootste stijging van alle branches (109 procent).

Vacaturegraad neemt toe vanaf 2021

Het aantal vacatures per duizend banen is de vacaturegraad. Deze cijfers zijn later beschikbaar dan de ontstane en openstaande vacatures. De meest recente zijn van het tweede kwartaal van 2022. De vacaturegraad in zorg en welzijn was toen 44, dat betekent dat er 44 vacatures per duizend banen waren. In het tweede kwartaal van 2019 was de vacaturegraad nog 28. De grootste branche verpleging, verzorging en thuiszorg had ook een vacaturegraad van 44. Het hoogst was de vacaturegraad in de geestelijke gezondheidszorg, namelijk 67. De branche jeugdzorg had met 26 de laagste vacaturegraad binnen zorg en welzijn.

blank

Bron : CBS