Werkgevers- en werknemersorganisaties (BK + BMK en CNV + FNV) zijn akkoord gegaan met het onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang 1 juli 2024 – 31 december 2024.

Wat voor gevolgen heeft dit?

*) Voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die lid is van de BK of BMK (zo’n 35 % van de werkgevers met circa 75.000 werknemers) is de CAO per 1 juli 2024 geldend.

De CAO Kinderopvang 2024 is pas geldend voor ALLE werknemers in de kinderopvangbranche wanneer deze Algemeen Verbindend Verklaart (AVV) is door het Ministerie. Of dat voor 1 juli 2024 gebeurt is de vraag, dat kan dus ook op een later moment in juli of augustus zijn.

*) Voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die GEEN lid is van de BK of BMK geldt een CAO-loze periode TOT het moment dat de CAO Kinderopvang AVV is. Simpel gezegd blijven dan de oude CAO regels gelden.

*) Voor werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die lid is van de BVOK, zou het kunnen betekenen dat vanaf 1 juli 2024 TOT het moment dat CAO Kinderopvang AVV is, deze terugvalt op de CAO MKMB.

Kortom : zo lang de CAO Kinderopvang nog niet AVV is, kan het na 1 juli betekenen dat antwoorden op vragen deels afhangt van of jouw werkgever lid is van een werkgeversorganisatie en zo ja, van welke.