wish

Op de vraag wat de belangrijkste wens is voor de CAO Kinderopvang geeft tot nu toe ruim 26,7 % aan dat dit loonsverhoging is. Ook de eindejaarsuitkering scoort met bijna 25 % hoog. Beide keuzes zouden leiden tot een hoger loon, gezamenlijk dus een geringe meerderheid van 51,67 %

De werkdruk wordt door velen als groot ervaren. Bijna alle andere opties zoals lagere BKR, kortere werkdagen, minder werkdruk / administratieve taken e.d. scoren impliceren een grote werkdruk. Gezamenlijk toch 42,1%. Bij de opmerkingen (en bij de keuze “anders”) komt dit ook vaak terug.

Loonsverhoging 26,79%
Eindejaarsuitkering24,88%
Lagere BKR (minder kinderen per PM)11,96%
Kortere werkdagen7,66%
Minder werkdruk7,66%
Anders / geen van deze opties6,22%
Minder administratieve taken4,31%
Extra taakuren3,83%
Seniorenverlof3,83%
Meer verlofuren2,87%
Totaal100,00%

Wat is voor de jou de belangrijkste wens die je graag terugziet in de cao Kinderopvang? Dat kan je op deze pagina aangeven.

Vraag je het ook aan je collega’s ?

Geef een reactie