Salarisschalen per 1 januari 2020 – CAO Kinderopvang

De salarisschalen behorend bij de CAO Kinderopvang 2020 per 1 januari 2020 zijn nu nog niet bekend. Totdat er een definitieve CAO is afgesloten gelden de salarisbedragen per 1 januari 2019.  Zo gauw deze bedragen bekend zijn plaatsen wij deze natuurlijk hier.

Deel deze informatie !