Tegemoetkoming zorgverzekering

Op de vraag bij de kennistest CAO Kinderopvang gaf op de vraag “Bij welke salarisschalen heb je standaard recht op een tegemoetkoming zorgverzekering” minder dan 20 % het juiste antwoord. Dit is namelijk bij de schalen 1 tot en met 6 van de cao kinderopvang.

Een ruime meerderheid (52,1 % ) denkt dat het bij alle salarisschalen het geval is.

Volledige tekst Artikel 6.4 van de cao Kinderopvang :

1) De werknemer die is ingeschaald in salarisschaal 1 tot en met 6, ontvangt een tegemoetkoming zorgverzekering van € 8,- bruto per maand.
2) Onverminderd het bepaalde in lid 1 ontvangt iedere werknemer die deelneemt aan een aanvullende zorgverzekering, een tegemoetkoming van € 8,- bruto per maand.
3) De in lid 1 en 2 genoemde tegemoetkomingen gelden ongeacht de omvang van het dienstverband, maar zijn wel beperkt tot maximaal één dienstverband per werknemer per werkgever vallend onder de werkingssfeer van deze cao.

Dus : iedereen die is ingedeeld in de schalen 1 tot en met 6 ontvangt maandelijks € 8 bruto per maand als tegemoetkoming in kosten zorgverzekering.

Heb je een aanvullende zorgverzekering (en toon je dat aan bij de werkgever) ontvangt ook € 8 bruto per maand als aanvullende tegemoetkoming zorgverzekering, ongeacht in welke schaal je bent ingedeeld volgens cao Kinderopvang.

Het maakt daarbij niet uit of je 3 uur per week werkt, of 30 uur per week.