Het duurt niet lang meer of het jaar 2020 gaat van start. Met dus gewijzigde maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag (= KOT) en gewijzigde tarieven van kinderopvangorganisaties.

Nu worden de maximum uurtarieven voor de KOT verhoogd met circa 1,89 %. Dit percentage is door de overheid vastgesteld eind eerste / begin tweede kwartaal 2019.

Door Ayit Consultancy en MTH Accountants & Adviseurs is in opdracht van de brancheorganisaties BK en BMK ook een kostenprognose gemaakt. Deze hebben berekend dat de kosten tussen de 3 % tot 4,5 % zullen stijgen. Deze stijging is gebaseerd op de gegevens zoals deze rond Prinsjesdag bekend zijn.

Bij veel kinderopvangorganisaties zijn de uurtarieven al hoger dan het maximum uurtarief voor de KOT, o.a. doordat de werkelijke kosten vaak hoger stijgen dan waar de overheid rekening mee houdt, zoals in 2019 bij de aanpassing BKR (Wet IKK) het geval was. Zeer waarschijnlijk zal het verschil tussen de werkelijke uurtarieven in 2020 verder afwijken van het uurtarief voor de KOT.

De stijging van de uurtarieven in 2020 zal dan ook in het gunstigste geval circa 1,89 % zijn, maar waarschijnlijk eerder tussen de 3,0 % en 4,5 %.

[poll id=”22″]

Hoe groter de verschillen tussen de uurtarieven hoe meer de ouders als “eigen bijdrage” moeten betalen, Vaak is het voor de ouders toch moeilijk om deze berekening te maken. Met de Kinderopvang Rekentool is dit voor ouders snel inzichtelijk te maken.

Via onderstaande rekentool kunt u ook een voorbeeldberekening maken wat het netto-verschil is tussen een opvang die uurtarieven hanteert gelijk aan het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag.