euro

Onderstaand treft u de tekst aan van de intentieverklaring, zoals deze op 20 maart 2020 gesloten is/

Intentieverklaring over de compensatie van de volledige ouderbijdrage bij doorbetaling kinderopvang in verband met Covid 19


1. Met ingang van 16 maart t/m 6 april, is de reguliere kinderopvang gestaakt ivm Covid-19.
Voor ouders in cruciale beroepen blijft de kinderopvang open, zodat deze ouders hun op dit moment zo belangrijke taak kunnen blijven vervullen. Deze noodopvang is zonder kosten voor ouders.

2. Aan ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, vragen wij met klem de gehele factuur aan de kinderopvang te blijven betalen, zoals gewoonlijk. Ook als zij op dit moment niet van kinderopvang gebruik kunnen maken. De kinderopvangsector blijft daarmee in staat goede noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen. Ook dragen we er hiermee zorg voor dat de kinderopvangsector stabiel blijft, en de draad snel weer opgepakt kan worden wanneer we terugkeren naar de gewone situatie. Voor een snel herstel van de economie als deze noodsituatie voorbij is, is voldoende aanbod van kinderopvang van goede kwaliteit van het grootste belang.

3. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op de kinderopvangtoeslag blijft bestaan. Ook zorgt het doorbetalen ervoor dat ouders hun plek in de kinderopvang behouden, wanneer deze weer regulier opengaat. Zij hoeven bij de Belastingdienst/Toeslagen geen wijzigingen doorgeven.

4. Het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst/Toeslagen is wel aan de orde wanneer het inkomen van ouders daalt tijdens deze uitzonderlijke situatie. We vragen ouders dit dan zo snel mogelijk door te geven via mijntoeslagen.nl. Bij een lager inkomen hoort een hogere kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders de wijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt dit verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand.

5. Een deel van de factuur die ouders betalen heeft betrekking op de eigen bijdrage van ouders. Op dit moment staan tegenover het betalen van deze eigen bijdrage geen geleverde diensten. Zoals eerder gecommuniceerd wil het kabinet de kosten van het betalen van deze eigen bijdrage compenseren.

6. De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, de Stichting Voor Werkende Ouders, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben de handen ineengeslagen, om tot een werkbare oplossing te komen die zo snel mogelijk ingezet kan worden.

7. Overwegende dat de kinderopvangorganisatie waar ouders gebruik van maken, voor ouders het makkelijkste en eerste aanspreekpunt is, zal de bedoelde compensatie overgemaakt worden aan de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties, zullen na overlegging van de benodigde documenten door ouders, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan ouders.

8. Hierbij hebben de kinderopvangorganisaties aangeboden het te veel betaalde deel boven de wettelijk vastgestelde maximum uurprijs in de compensatie voor hun rekening te nemen. Ook dit deel van de factuur wordt daarmee gecompenseerd aan ouders.

9. Deze oplossing kent de mogelijkheid tot verlenging, mocht de huidige situatie langer aanhouden. Dat betekent dat wanneer de huidige situatie onverhoopt met enkele weken wordt verlengd, op dezelfde wijze compensatie kan worden geboden.

10. Op deze wijze kunnen ouders ervan uitgaan dat de betaalde eigen bijdrage in deze uitzonderlijke tijden, wordt gecompenseerd, en kan al het overige (doorbetalen van de facturen, behoud van de kinderopvangtoeslag, behoud van de plek op de kinderopvang bij terugkeer naar de reguliere situatie, en een stabiele kinderopvangsector) bij het oude blijven.

11. De Belastingdienst/Toeslagen zal bij bovenstaande een taak vervullen in de handhaving en controle om zo tot een doelmatige oplossing te komen voor alle partijen.

12. De Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Stichting Voor Werkende Ouders, de Belastingdienst/Toeslagen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hebben vertrouwen in de gekozen oplossing, die ervoor zorgt dat ouders geheel gecompenseerd zullen worden voor het voldoen van de eigen bijdrage. Ouders kunnen daarmee met een gerust hart door blijven betalen aan de kinderopvang en zullen hierdoor niet worden geraakt in hun portemonnee in tijden waarin de onzekerheid al groot genoeg is, met stabiliteit voor de kinderopvangsector in deze uitzonderlijke tijden tot gevolg.

Den Haag, 20 maart 2020

Felix Rottenberg – Voorzitter Brancheorganisatie Kinderopvang
Monique Vreeburg – Voorzitter Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Gjalt Jellesma – Voorzitter Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang
Mariette Winsemius – Stichting Voor werkende ouders
Alexandra van Huffelen – Staatssecretaris van Toeslagen en Douane
Tamara van Ark – Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[adrotate group=”5″]

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]